Jaar onzes Heren

In Den Haag is het stil rond de formatie. Het zal wel een stilte zijn voor de storm, want wat de politiek doet is voor sommigen nooit goed. Er zijn ook veel wensen.

Laat ik een duit in het zakje doen. Zo vraag ik aandacht voor kerken in Palestijnse gebieden. “Vergeten kerken” noemen ze zichzelf. Er is een grote verscheidenheid aan kerken en aan kerkelijke acties in de Palestijnse gebieden.

De grotere kerken hebben hun leiding in Jeruzalem. Die leiders zijn erg somber over het beleid van Israël. Buitenlandse bezoekers merken dat. En wat doe je dan als Nederlandse christen met de ‘onopgeefbare verbondenheid met Israël’ in je hart?

Een kleine groep Palestijnse christenen wil graag uitgaan vanuit de samenhang tussen verzoening en gerechtigheid. Een mens heeft twee armen. En laten we dan de ene arm om Israël slaan en de andere om Palestijnen. Of: de ene arm om joodse christenen en de andere arm om Palestijnse christenen. Dat bedenk ik niet: dat hoor je, als je je oor in die kringen te luister legt. En wat je dan hoort, doet je hart goed, tenminste als je daar voor open staat.

In de kabinetsformatie is veel aandacht voor problemen als armoede, asielrecht, abortus en euthanasie. Sommige partijen maker er hun kroonjuweel van. Maar in christelijke politiek past ook aandacht voor kerken in noodsituaties zoals in het Midden-Oosten.

We zijn het jaar onzes Heren 2007 ingegaan. Iemand in psychische nood wenste ik een goed jaar onzes Heren 2007 toe. Kwam de reactie: onzes Heren, jouw Here bedoel je zeker. Nee, zei ik: onzes Heren; mijn Here is jouw Here en daarom is de Here onze Here. De Here Jezus doet er als goede Herder alle inspanning voor om een schaap dat verloren dreigt te gaan te zoeken en te vinden om te redden. Die Here mogen wij dienen.

Het jaar onzes Heren is niet alleen voor welvaartsgebieden. Dit jaar mag gezien worden als een nieuwe kans om aan verzoening en vrede en gerechtigheid te werken. Daarvoor is de kabinetsformatie een mooi ijkpunt. Zal de christelijke en sociale inbreng ook hiervoor oog hebben? Zal de nationale politiek slecht een platformpje bieden voor Haags geneuzel of Nederlands gekissebis? Ik hoop, dat het vierde kabinet-Balkenende baanbrekend zoekt naar nieuwe verhoudingen en nieuw elan op die plekken, waar de moed in de schoenen is gezakt! Vergeten kerken moet je opzoeken. Want hun maatschappelijk antenne mag niet knakken.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten