Jezus bidt in de hemel voor ons

Johannes 17:1-13 

Inleiding 

Elke avond, als ik mijn twee zoontjes naar bed breng, dan  bidden we. We danken God voor de fjne dag. We zeggen sorry als we iets niet goed hebben gedaan. We zeggen  sorry tegen elkaar én tegen God. We zeggen dankjewel  voor het eten dat we gegeten hebben. Dan vragen we of  God ons hoofdje rustig wil maken, zodat we lekker kun nen slapen. Ik laat de jongens hun warme bedje voelen.  En daar zeggen we ook dankjewel voor. Want niet ieder een heeft een warm bedje. Of een volle buik. We bidden  voor alle andere kinderen. Voor alle andere mensen die  geen volle buik hebben. Of die geen warm bedje hebben.  En we bidden of wij andere mensen mogen helpen.  Elke avond weer. En dan zingen we een liedje. Ik ga  slapen ik ben moe. Kennen jullie dat?  

Waar bidden jullie thuis vaak voor? Zingen jullie ook  liedjes over God? 

Bijbelverhaal 

Wij bidden vaak tot God. En we bidden tot Jezus.  We vertellen waar we blij van worden. En we vertellen  waar we verdrietig van worden.  

Maar wisten jullie dat Jezus ook bidt? Jezus is nu in de  hemel bij God.  

Wij zien Hem niet meer. Maar Jezus kan ons wel zien.  Jezus was eerst op aarde. Daar heeft Hij veel wonderen  gedaan.  

Toen moest Jezus sterven aan het kruis. Maar we weten  ook dat Jezus weer opgestaan is.  

Maar Jezus kon niet langer op aarde blijven. Hij ging  weer naar de hemel. Hij ging weer naar zijn Vader. Naar  God toe. Maar Hij is ons niet vergeten. Daar, in de hemel,  ziet Hij ons. Hij zorgt voor ons.  

Jezus kan precies zien wat wij nodig zijn. Als we  verdrietig zijn, dan willen we getroost worden. Als we  bang zijn, dan willen we geholpen worden. Als we blij zijn,  dan is Jezus blij met ons.  

Jezus doet nog iets anders. Jezus bidt de héle dag door.  Hij wil graag dat we altijd in God geloven. En daar bidt  Jezus voor. 

Bijzonder he? Wij bidden tot Jezus. En Jezus bidt voor  ons. Dat doet Jezus, omdat Hij van ons houdt. Hij wil voor  ons zorgen. Hij wil ons geven wat we nodig hebben.  Jezus wil vooral dat wij elke dag bidden. Dat wij vertellen  aan hem wat er in ons hoofdje zit. Blije dingen,  verdrietige dingen.  

Je mag Jezus alles vertellen. Jezus vindt niets gek of  raar. Hij kent jou. En jou. En jou. En mij.  

Vergelijkbare berichten