Jongerenbijbel

Op de grootste jongerenmanifestatie van ons land, afgelopen zaterdag in de Geldredome te Arnhem, is de presentatie geweest van de jongerenbijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling. Premier Balkenende was daarbij als prominente gast aanwezig. Hij ontving het eerste exemplaar.

Van die bijbeluitgave zijn 18 exemplaren aangeschaft door ons jeugdwerk. Die willen we gebruiken op catechisatie, in de kindernevendienst en op de clubs. Ze liggen in een kast in de grote zaal.
Ik heb er al een blik in kunnen slaan en daardoor raakte ik er zeer enthousiast over.
Per bijbelboek is een thema aan de orde gesteld. Er zijn trefwoorden en prachtige kaarten van de tempel, van Jeruzalem en van de landen waarin bijbelverhalen spelen.
Bijzonder is, dat in de tekst bijna op ieder bladzij een kleurig katern is te vinden met een compacte toelichting.

Er wordt melding gemaakt van de internetpagina Jongerenbijbel met nog meer informatie en foto’s. Er zijn tips over het gebruik van de bijbel voor het lezen voor verwijzingen en er zijn vier ‘icoontjes’: over joodse feesten, joodse tijden, offers en de laatste gaat over munten, maten, afstanden, gewichten en inhoudsmaten.

Ik ben verheugd over deze aanschaf en er zal zeker volgend seizoen veel gebruik van worden gemaakt op de catechisatie, maar ook in de oudste groep van de kindernevendienst.
Er wordt ter inleiding ook verantwoord en terzake ingegaan op het eigene van de Bijbel: hoe lees je de bijbel?

Als tip wordt gegeven: lees bijbelteksten in hun verband. Dat lijkt me altijd goed; het kost iets meer tijd en aandacht, maar dan krijg je minder misverstanden en bijbelteksten zijn geen one-liners! Een andere tip is: let op de historische en culturele achtergrond: dat is altijd goed, als het gaat om de positie van vrouwen, om gezinsverhoudingen en huwelijkssluitingen. Nog een andere top is: let op de stijl, want je hebt wetten, verhalen, profetieën, gedichten gelijkenissen en brieven. Dat is alles niet zomaar één en hetzelfde.

Wat ik hoop, is dit: dat door deze bijbeluitgave de bijbel weer wat meer gelezen wordt. Ik hoop op catechisatie daar weer mee te beginnen in oktober 2006! Maar zou het bijbellezen thuis ook niet iets kunnen verbeteren? Ik zou het hopen.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten