|

Kinderkring en oppas

De komende zondagen lezen we zes teksten over Abraham, Sara en Isaak. In deze verhalen gaat het over hen als stamouders van het volk van Israël. Op de donderdag tussen de vijfde en zesde zondag valt Hemelvaartsdag.
We lezen de volgende verhalen:
– De belofte van God aan Abraham: Genesis 12:1-9 en Genesis 15:1-6.
– Hagar en Ismaël: Genesis 16:1-16.
– Isaak wordt geboren: Genesis 18:1-15 en 21:1-7.
– Isaak en Rebekka: Genesis 24:42-48 en Genesis 24:62-67.
– Gods belofte aan Abraham en Isaak: Psalm 105:1-11.
– Het geloof van Abraham: Hebreeën 11:8-15.
(Op Hemelvaartsdag lezen we dat Jezus teruggaat naar de hemel uit Handelingen 1:1-11)

Vergelijkbare berichten