Komt, verwondert u hier, mensen

De velden van Efrata lopen van Bethlehem via Beth Sahour tot vlak bij Jeruzalem.

Daar graasden de tempelschapen, geschikt voor de offers in de tempel.

Hier lagen de akkers van Boaz (latere echtgenoot van Ruth) en hier bevond zich dan ook het grote boerenbedrijf van Isaï (vader van David).

Het was een gemengd bedrijf en hier groeide David op.

Er zijn grotten die een schuilplaats boden voor herders.

 

Grot bij Efrata

Dat Bethlehem een stad is die je op de kaart vinden kunt en op google opzoeken kunt, is voor sommige mensen nieuw.

Je kunt zomaar denken dat het om bedachte verhalen gaat met Kerst.

Maar het gaat om dingen die gebeuren.

En daar is tijd en ruimte voor nodig.

Anders kan er niets gebeuren.

En die tijd is in Lucas 2 genoemd naar de keizer van Rome. Dat was gewoon om de tijd aan te duiden met het tijdvak dat een bepaalde keizer regeerde.

En de ruimte wordt in Lucas 2 ook genoemd: Bethlehem en de velden van Efrata.

En hoe ga je hier nu mee om?
Het lied zegt: ‘Komt, verwondert, u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint.’

Bedoeld is dat God ons bemint, maar andersom mag ook…

 

Charles Vos (1888-1954) ontwierp de beroemde Kerstgroep in de Sint Servaas in Maastricht.

Wie een blik slaat in het Kerstverhaal uit Lucas 2 of kijkt naar een kerstgroep, beleeft het meeste, als je dat doet vanuit verwondering.

Daarom is dat oud-Nederlandse lied ‘Komt, verwondert u hier, mensen’ zo sterk.

Het gaat om: komen!
Dat is om te beginnen uit je schulp kruipen, uit je eigen wereldje treden en je open stellen voor het andere, dat naar jou toe is gekomen. Juist die combinatie van komen om de Gekomene te begroeten, dat is Kerst. Om in verwondering te zijn bij Hem die later zal zeggen: “Ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en te redden”. Dat kenmerkt zijn hele komen. Dat je daar voor ook in beweging komt, is niets minder dan passend. Juist om je veilig te weten bij Hem, moet je Hem leren kennen vanaf het begin van zijn komen.

Want dan ontdek je hoe Maria en Jozef en de herders in Efrata’s velden te horen krijgen wat ze in dit kind allemaal mogen zien: de Messias, zittend op de troon van David, Zoon van de Allerhoogste, eeuwig duurt zijn heerschappij, Hij zal zijn volk redden van hun zonden…en dat heel het volk mag delen in de vreugde hierover.

Daarom is geloof in Christus een verheugende beleving, dat het allerbelangrijkste geen angst oproept maar verwondering.

Gezegende Kerstdagen 2016 gewenst voor u en de uwen.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten