Korte terugblik op de Egypte-reis (4 t/m 18 februari 2005)

Het was een gemeentereis en niet echt een vakantiereis, maar gezelligheid en genieten waren de kenmerken van de reis die we met z’n 15-en maakten. Iemand zei: alles vind ik zo leuk. Van iedere reisdag (15 in getal) is een persoonlijk verslag gemaakt in een reisschrift (twee schriften al met al). We hebben veel tempels gezien, waarbij de zelfverheerlijking van farao’s, koningen wel opvallend was. We hebben gesprekken gehad, persoonlijke gesprekken, geloofsgesprekken ook. We hebben een bundeltje liederen samengesteld. Elke deelnemer kon een paar liederen opgeven en dat is gebundeld. Daar is ‘s avonds uit gezongen. Soms op een hotelkamer met iedereen op allerlei krukjes en stoelen in een kring, soms op het dek van de cruiseboot op de Nijl, waar we vier dagen op zaten. Er was één lied bij over de tien geboden, met een aparte melodie voor mannen en voor vrouwen, wat we soms na elkaar en soms door elkaar zongen. Dat lied hebben we het meest gezongen en zelfs de chauffeur toegezongen in een eigen vertaalde Engelse tekst.

De Koptische kerk krijgt niet veel aandacht van moslimse gidsen. Je merkt de spanning, hoewel de Kopten niets tegen de samenleving hebben. Egypte is na de vrede met Israël opgeschrikt door extremisme en daarom is er erg veel toeristenpolitie op de been. Bij hotels, synagogen en toeristische centra is er veel bewaking.

We hebben stil gestaan bij de Bijbelse verwijzingen naar Egypte. Dan komen we Abraham tegen en Jozef, vader Jacob met al zijn zonen en hun families en Mozes. Ook veroveringen van Egyptische heersers in Palestina en een veldslag bij Megiddo in Israël, waarbij de grote koning Ramses II zijn faam verwierf.

Bovenal was het een gezellige reis, mede door de grote verscheidenheid aan deelnemers in de leeftijd van 19 tot 76 jaar. Leuk om te zien, hoe iedereen met iedereen gedurende die veertien dagen gezellig optrekt. Opperbest was de stemming. Op de zondagen hadden we een gezamenlijke viering, waarbij iedereen een rol vervulde. We kunnen terugzien op een zeer geslaagde gemeentereis. Op zondagmorgen 13 maart hopen we er iets aandacht aan te besteden.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten