Meedoen

De nieuwe regering zal misschien dinsdag op het bordes staan bij de koningin. “Meedoen, meer werk, minder regels” – dat is het motto.

Ik vind dat ’meedoen’ wel aardig. Een samenleving kan niet goed functioneren als er te veel toeschouwers, betweters en aan-de-kant-zitters zijn.

Ook in de kerk merken we dat ‘meedoen’ een groter effect heeft dan het overlaten aan anderen.
In de Bijbel lezen we ook, dat ‘meedoen’ een belangrijk teken is van gehoorzaamheid. Als Jezus de discipelen wegroept van hun vissersboot, dan voel je het als respect en liefde voor Jezus, dat ze met Hem gaan meedoen.

Als mensen in de kerk meedoen aan het avondmaal, dan voel je, dat dit te maken heeft met gehoor willen geven aan wat Jezus zei: doe dit tot mijn gedachtenis.

Er is een behoorlijke wil voor nodig om mee te doen. In de Bijbel merk je hoe in het Oude en Nieuwe Testament een beroep gedaan wordt op het geweten, de innerlijke wil: wordt niet als de wereld, weest heilig, wordt niet wereldgelijkvormig, kies dan het leven, dient de Here, hebt elkander lief, dient elkander door de liefde, dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, houdt vrede met de ander voor zover het van u afhangt, laat die gezindheid bij u zijn, die in Christus Jezus is….

Het is één groot beroep op meedoen!

We willen graag, dat er in de kerkenraad, wijkteams, diaconie, clubs, jeugdwerk ook weer nieuwe mensen gaan meedoen. Als er een beroep op u gedaan zal worden, doet u dan mee?

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten