Na de biddag voor gewas en arbeid

Afgelopen woensdag 9 maart is het biddag voor gewas en arbeid geweest.

Op de teletekst van TV Gelderland stond als nieuwsitem: ‘christenen bidden voor ons brood’.

Ik heb opgemerkt op de biddag, dat we nog wel wat meer doen dan bidden voor de boterham:  of we mee kunnen komen met de vernieuwing van de wereld, zijn wereld(!), zoals God dat beloofd heeft en hoe Hij daaraan werkt. En we bidden om een zegen over het werk dat onze handen oppakken.

Ik herinnerde me de opmerking van een oude broeder, die wees op zijn tuin buiten: ik heb een zaadje in de grond gedaan en er komt een steeltje uit de grond.

column 20160312.1  bieslook

Dat is het wonder van de groeikracht en ik kan niet nalaten om op dit ‘gewone’ verschijnsel de vinger te leggen, hoe bijzonder God zijn schepping heeft gemaakt.

Als je let op de kleuren en de geuren en de contouren van al wat leeft, groeit en bloeit….

In sommige psalmen is daar ook oog voor (Psalm 8, 19, 104, om maar wat te noemen).

We hebben op de biddag 2016 de oude boekrol van Jesaja bij hoofdstuk 58 open gerold.

Daar wordt het menselijk leven vergeleken met natuurverschijnselen, zoals in de dageraad, hoe het licht dan kan doorbreken. Of: Je zult zijn als een goed bevloeide (dus ook bloeiende) tuin.

Licht in de duisternis, daar lezen we in de Bijbel over, hoe God graag zijn licht ontsteekt in onze duisternis.

En dan lees je opeens in maart 2016, terwijl er diepgaande gesprekken in Lunteren zijn over opvang van oorlogsvluchtelingen: wanneer je de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen… (Jesaja 58:10)

De Heer zal je voortdurend leiden Hij al je verkwikken, je botten sterk en kracht maken – zo mag Jesaja het zeggen.

Dus: problemen zijn er om opgelost te worden als uitdagingen voor creativiteit en saamhorigheid.

En ondertussen zal God je leiden met zijn Heilige Geest en zijn profetische woord en apostolische opwekkingen.

En als je zo leeft, dan wordt het geen armetierige kaalslag, want de profetie luidt: je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt.

Dus geen verschraling!

Maar een royaal bloeiende tuin!

column 20160312.2

Zo mogen we de nieuwe week in gaan.

Woensdag hebben we een bezinningsavond.

Best spannend.

Maar we gaan en staan er niet alleen voor.

Gods bovenleiding is er ook.

En die bloeiend tuin mag ons ook voor ogen staan.

Niet als wensdenken.

Maar omdat het ons is toegezegd –  van hogerhand, van Godswege.

Ds. Wim Scheltens

[thrive_link color=’orange’ link=’columns’ target=’_self’ size=’small’ align=’left’]Ga Terug[/thrive_link]

Vorige pagina

Vergelijkbare berichten