Na Pinksteren

In deze weken mag de komst van de Heilige Geest doorwerken.

Die komst wordt immers het beste geduid met het wordt uitstorting. Dat woord ‘uitstorting’ spreekt duidelijke taal. 

Aan de regenstortbuien en onweersslagen van de afgelopen week kunnen we zien, hoe dat uitstorten royaal en uitbundig is.

Straten staan zomaar onder water.

De Leeghwaterstraat vol water! (Foto: William Harthoorn, op de site van 112Ede.nl )

Meer dan wij kunnen bevatten doet de Heilige Geest: het is als met de douche waarvan je ook niet alle druppels van de waterstroom benutten kan. 

En wat de Geest doet, maakt Jezus duidelijk met drie belangrijke karakteristieken: 

1. pleiten voor ons; 

2. in herinnering brengen wat Jezus heeft binnengebracht op deze aarde; 

3. troosten, bemoedigen en inspireren. 

Met name dat laatste mag onze aandacht krijgen. Dat we geïnspireerd worden om christen te zijn in woord en daad.

Paulus helpt ons bij onze bezinning met twee gedachten: 

1. geloof is een gave van God door de Geest – dus geen eigen prestatie;

2. de belijdenis ‘Jezus is Heer’ wordt gewekt door de Geest in jou – dus meer dan eigen overtuiging.  

Geloven en christen zijn in woord en daad, kunnen dankzij de werking van de Geest. Zo leven we in het spanningsveld van de Heilige Geest, die ons leert geloven, bidden, danken en dienen.

Voor de smartphone is het belangrijk bereik te hebben en verbinding te kunnen maken.

Die belangrijke dingen vormen ook precies het werk van de Heilige Geest: bereik geven en verbinding mogelijk maken.

Dat raakt aan spiritualiteit – dat is geloofsbeleving.

Daarbij heeft Paulus nog een advies: doof de Geest niet uit!

Laat het vuur van de Geest maar niet uitgaan!

Dit heeft alles te maken met drie omstandigheden:

1. blijdschap dat je de Jezus mag kennen als Heer en dat je sfeer van Gods Koninkrijk mag proeven en goed vinden;

2. dat je een goed woord voor het Evangelie kunt doen;

3. mild zijn: wat je mond uitgaat is belangrijker dan wat je mond in gaat. 

Spiritualiteit, geloofsbeleving is een belangrijke aanvulling op ons redeneren vanuit het verstand. Ons verstand komt vaak met eigen conclusies, die bepaald niet verkeerd hoeven te zijn.

Het woord ‘spiritualiteit’ heeft het woord ‘spirit’ in zich.

Het woord ‘spirit’ is geest en een pittige geestesgesteldheid.

Dat wil de Heilige Geest stimuleren. Dat we er open voor staan om ons door de Geest te laten leiden in de richting van Christus. Daarbij helpt ons verstand om onderscheid te maken tussen Gods Geest en onze geest. Waarbij ook geldt, dat Gods Geest getuigen wil met onze geest, dat wij ons inderdaad als kinderen Gods gedragen mogen weten en ons als kinderen Gods mogen gedragen: zowel passief als actief.

En dat is nu zo treffend, dat dit kan in alle omstandigheden van je leven. De ene keer vertrouwend, de andere keer helpend, de volgende keer bezinnend en ook nog een keer uitbundig. ‘Vol van de Geest zijn’ wil zeggen: blij en dankbaar zijn, dat Christus jouw Heer is door dik en dun. 

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten