Naar een vernieuwd kerkgebouw

In onze voorbereiding voor Kerst, de tijd van advent, komen we in aanraking met Abraham, Jacob, Jozef en Mozes. Daarbij letten we vooral op hun verwachting. In de brief aan de Hebreeën gaat het vooral om bij de karavaan blijven: mee blijven doen, blijven in de geloofsverwachting, dat God dingen goed zal maken – dat Jezus, bij wiens komst wij bepaald worden in deze adventsweken, heel wat los maakt aan activiteiten voor mensen en in de samenleving.

De christelijke kerk, ook onze gemeente, wordt in haar verwachting gesterkt door de solidariteit met mensen als Abraham en Jacob, Sara, Lea en Rachel. Een makkelijk leven moeten die mensen niet hebben gehad. Teleurstelling, gekonkel – ze hebben het allemaal mee gemaakt. Maar de band met boven werd niet door geknipt.

Ik wil advent en ons nieuwe gebouw wat aan elkaar koppelen! Wat hebben wij te verwachten van de Heer? Dat God ons niet vergeten zal, em dat dit beleefd mag worden van geslacht tot geslacht! En daar hebben wij ruimte voor nodig, in een gebouw. Dag in dag uit hebben vakmensen en vaardige vrijwilligers zich ingezet voor het gebouw, dat vrijdagavond 13 december wordt geopend. U bent allen hartelijk welkom om 19.30 uur. We beginnen met een kopje koffie en een stukje cake door gemeenteleden gebakken – afgelopen week stroomden de toezeggingen telefonisch binnen! En dat is natuurlijk ook weer erg leuk, zoals ook al die vrijwilligers, die in de avonduren geschilderd hebben, fantastisch! Na een kort programma, kunt u snuffelen en stukje bij beetje ontdekken, dat er meer is gebeurd dan we voor mogelijk hielden! Het gaat om een vernieuwd kerkgebouw!

En wat gaan we doen met ons vernieuwde gebouw? Samen komen voor de eredienst, ontmoetingen en samensprekingen. In het derde millennium trouw blijven aan een eigentijdse navolging van Christus, dat lijkt me een prachtige doelstelling. En een gebouw als het onze leent zich ook voor een bredere plek in de samenleving. Er kan gebruik van gemaakt worden voor zang en vergaderingen.

We zijn blij met dit gebouw, maar nog mooier is, dat de gemeente zich het gebouw eigen maakt. Dat de keuzes die bouwtechnisch, architectonisch en kunstzinnig zijn gemaakt ook aanvaard worden. Dat het vreemde steeds meer eigen wordt. Dat is de beweging, die de Geest van Christus ook stimuleert met het Evangelie. Vreemd wordt eigen! Dat is ergens ook advent. Tot vrijdag!

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten