Niet kunnen geloven

Een godsbewijs is onbegonnen werk. Maar waarom botweg ontkennen, dat er de mogelijkheid is, dat God er is? En niemand kan bewijzen, dat God er is, maar ook niet dat God er niet is.
Is in de medische wetenschap soms niet rationeel onnavolgbaar wat gebeurt?

En waarom zo veel vertrouwen in de natuurwetten? Omdat ze werken? Prima, maar hoe komt dat? Natuurwetten vormen voor veel wetenschappers gewoon een gegeven. Maar een gegeven? Hoe gegeven, door wie gegeven, aan wie gegeven, waartoe gegeven? Die vragen passen bij wetenschap.
Mag dan filosofie en theologie en ook natuurkunde niet rustig doordenken over de herkomst van die wetten? Wat is daar tegen? Natuurkundigen doen onderzoek naar processen in een geheel waaraan ze niets hebben aangedragen. Dat er stof is, waarom mag dat niet van God komen? In de wetenschap zijn er, die vertrouwen op God ‘onwetenschappelijk’ noemen.

Nu moet geloof niet een wetenschappelijke methode vervangen. Maar geloof kan wel een wetenschapper bezielen. Als iemand dat allemaal gek vindt, zegt dat meer van degene die dat zegt dan van het geloof. Nog een stap verder: geloof kan ook eerbied voor bestaand leven wekken. Dat kan bescheidenheid verbinden aan vrijmoedigheid.

Dat je niet kunt geloven in een God die je niet begrijpt, daar kan ik in komen. Maar die God, die jij niet begrijpen kunt, kent jou wel en ziet jou zitten. Althans: dat is het getuigenis van de Schriften die deze gedachte, deze geloofsgedachte aandragen. Die God beleeft aardigheid aan jou en voelt ook nog liefde voor je. Zelfs als je er niets om geeft. Zo lief heeft God de wereld, dat Hij zijn Zoon gezonden heeft en gegeven. voor ons en voor ons heil.

Dit komt ons allemaal in de filosofische afdeling van de Bijbel tegemoet. En moet je dit nu willens en wetens de nek omdraaien? Dat is toch geen manier.

Neem nou Paulus: nu zien we nog in raadselen, maar straks zullen we kennen, zoals we gekend worden, zegt hij in 1 Korintiërs 13. Rationeel wordt relationeel. Waarom zou je de verrukking van zo’n inzicht niet even tot je door laten dringen? Wij begrijpen van God niets. Maar dat Hij ons wel begrijpt en ons laat weten: kennen zoals je door Mij gekend ben, dat ligt in het verschiet. Zou je dit allemaal dicht willen timmeren? Ik zou het niet doen. Laat maar open.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten