Nieuwe Bijbelvertaling (3)

Woensdag komt de Nieuwe Bijbelvertaling uit. Koningin Beatrix hoopt het eerste exemplaar te ontvangen in Rotterdam. De televisie is er rechtstreeks en uitgebreid bij! Op die dag begint ook een voorleesmarathon (dag en nacht) tot zondagmiddag, op te roepen via het internet, website: Voorleesbijbel. Volgende week hopen wij die vertaling in ontvangst te nemen in de kerkdienst. In de weken daarvoor buigen we ons al over enkele proefteksten, die bijna voor 99% eindtekst zullen zijn.

Dit keer lees ik wat in Genesis. De opening luidt (in de Nieuwe Bijbelvertaling): In het begin schiep God de hemel en de aarde. En dan gaat het bij vers 3 zo verder: God zei: ‘Er moet licht zijn,’ en er was licht. Dat zij treffende teksten die iets afwijken, maar weinig anders klinken. “Er zij licht” is geworden “er moet licht zijn”. Het klinkt mij als muziek in de oren: inderdaad, er moet wel licht zijn, anders dolen wij in duisternis. Dat God ons daarin gerust stelt, dat er licht is, dat Hij de noodzaak al lang voorzien heeft eer wij daar erg in kregen, dat geeft toch wel aan, hoe goed God zorgt voor zijn schepping…

In Genesis 5 lezen we over Noach: ‘Deze zoon’ zei hij, ‘zal ons troost geven…’. En dan lezen we bij 6:9 Noach was een rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige, die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God. We lezen niet meer de staande uitdrukking En Noach wandelde met God. Dat is haast romantisch: wandelen met God. Maar verbonden met God, in verbondenheid, in nauwe verbondenheid leven met God – dat klinkt toegankelijker. Dat kan ook van ons gelden, ook als wij ons niet voelen ‘wandelen met God’, dan kunnen we toch nauw verbonden zijn met Hem.

Ik lees nog even verder in het eerste Bijbelboek, bij Jozef, in hoofdstuk 50. Als Jozef zegt: Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft daar iets goeds uit laten voortkomen… Een prachtige uitspraak van Jozef. Ik denk wel: ‘in de zin hebben’ klinkt als een voorstadium voor handelingen die nog moeten komen. Terwijl de broers kwaad gedaan hebben. Ze hebben niet kwaad bedacht, maar “kwaad gedacht” (volgens de oudere vertaling). Dat God iets goeds uit dat kwaad laat voortkomen, dat is een machtig gegeven. God maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt, zingt Psalm 121.

Ik hoop, dat u fris de Bijbel leest in deze nieuwe vertaling. Er zijn goedkopere en duurdere uitgaven, dik, dundruk, klein, groot formaat, van alles is mogelijk. Ook de Paralleleditie is er: linkerbladzij Statenvertaling, rechterbladzij Nieuwe Bijbelvertaling. Een nieuwe Bijbeluitgave is een mooi geschenk voor kerkbezoek en Bijbellezen thuis.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten