Nieuwe Bijbelvertaling (5, slot)

De Nieuwe Bijbelvertaling is er om in te lezen. Ik vind ‘t apart om de grote aandacht te zien voor de Bijbel. Er staan recensies in allerlei bladen, ook sportbladen. Laatst vroeg iemand, hoe staat Mattheüs 10:29 er in?

Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld.

Jammer, dat daar staat: als jullie Vader “het niet wil”. Dat woordje ‘wil’ roept misverstanden op – het staat niet in de Griekse brontaal. Dat God erbij is, dat wij niet zonder God zijn, ook al treft ons het felste verdriet… dat is mooi en Bijbels. God is er bij, met heel zijn Wezen erbij, ook met zijn wil, maar dan met zijn heilswil. Wat wil God? Dat wij allen behouden zullen worden, zegt Paulus. Is de vertaling van Mattheüs 10:29 gelukkig? Als de kerk gaat nadenken over deze nieuwe vertaling kan daar goed bij van pas komen: een rijtje teksten die ter verandering worden voorgedragen.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten