“Onfeilbaarheid van Jezus Christus” en provoceren

In het Nederlands Dagblad van 28 december 2019 lees ik met verbazing in het commentaar van de hoofdredacteur Sjirk Kuijper, dat ayatollah Khamenei, de geestelijk leider van Iran, zich geregeld laat fotograferen naast een volgehangen kerstboom. Eerste Kerstdag 2019 zette hij weer zo’n plaatje op Twitter. Hij feliciteerde de paus en christenen over de hele wereld met de geboorte van Jezus (‘vrede zij met Hem’). En hij bond zijn volgelingen op het hart: ‘Elke moslim die de onfeilbaarheid van Jezus Christus en de Heilige Maria ontkent, wordt verworpen door de islam.’ 

Khamenei bij een christelijke Iraans gezin, 
dat gemarteld is tijdens de oorlog 
van Saddam Hoessein tegen Iran; 
(foto is van 4 januari 2015).

Khamenei kent de Koran en heeft daarom méér met Kerst dan veel westerse jinglebellers; hij respecteert immers de historiciteit van Jezus en houdt hem voor de op één na grootste profeet.”

Tot zover Sjirk Kuijper en ook tot zover mijn verbazing.

Nu weet ik dat groepen, waaronder Koerden, die al eeuwen christen zijn, geen problemen krijgen van de Iraanse overheid.

De hoofdredacteur gaat wel verder: “Maar wie de ayatollah nu als een beginnend gelovige over de drempel van het christendom wil slepen, zou nog wat moeten lezen over zijn perverse politieke invloed en meedogenloze machtsuitoefening, binnen Iran en ver daarbuiten.”

Wij weten (of kunnen weten), dat Iran een meedogenloos beleid voert jegens bekeerlingen die van moslim veranderen in christen.

Foto’s

Onlangs zijn ons foto’s gestuurd van een kort en klein geslagen woning van iemand die gevlucht is naar het Westen. Dat huis is niet te betreden door familieleden, want dan gaan die eraan.

Die foto’s heb ik begin december 2019 doorgestuurd naar de CDA-woordvoerder in de Tweede Kamer, die daar nog nooit op gereageerd heeft.

Het is voor mij onverteerbaar, dat in naam van de Nederlandse staatssecretaris van Justitie Iraanse bekeerlingen als asielzoekers teruggestuurd worden naar Iran. De CDA-fractie maakt zich boos op de staatssecretaris over de moeilijkheden in het contact met Marokko. Daardoor laat de fractie zien, dat ze meer geïnteresseerd is in terugsturen dan in respect voor geloofsvervolging. Dat lijkt me een misvatting van de woorden van Jezus “hebt uw vijanden lief”. En ook van de woorden van Paulus: “Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.”, Romeinen 12:14

Voor mij hoeft de onfeilbaarheid van Jezus niet zoveel nadruk te krijgen. Ik vind ‘onfeilbaar’ weer zo’n juridisch, dogmatisch woord. Onfeilbaar is zo’n groot woord, dat de kans groot is, dat je er vervolgens niks mee kunt of niks mee doet. Dat lijkt me trouwens in Iran ook heel zichtbaar worden.

Voor mij is Jezus de goede herder, die ons bemoedigt, helpt en laat zien hoe het ook kan en beter kan zelfs. 

Provoceren

Nu denk ik, dat het niet handig is om, zoals een dominee in kerstnachtdienst 2019 in Geertruidenberg deed, lekker te provoceren. Laat dat maar over aan anderen – in de politiek of in de amusementswereld. 

De Geertruidskerk in Geertruidenberg

Die dominee, die ook nog psycholoog (!) is, had kritiek op de toelage voor de kroonprinses en dacht ook nog, dat Jezus tegen de Europese Unie zou zijn. Volgens ‘De Stem’ heeft de dominee op de commotie van weglopende kerkgangers en verontwaardigde kerkbank-blijven-zitters gereageerd met de woorden: “Als God bestaat, dan kan hij dwars door mij heen kijken. En dan ziet hij iemand die nooit onwaarachtig is.”

Zou die dominee wel eens eraan gedacht hebben, dat het in de Kerstnacht helemaal niet om hemzelf gaat, maar om het goede verhaal van een Kind dat geboren wordt uit liefde van God voor de wereld? En wie zichzelf  “nooit onwaarachtig” noemt, heeft wel een tamelijk hoge dunk van zichzelf.

Nee, laten we maar blijven bij wat we al eeuwen weten: Jezus is en blijft de goede herder en elke nieuwe generatie mag de trouw van God leren kennen en ervaren. Dat is de grondroeping van de kerk. Daar helpt provoceren niet bij. Dat ik dat nog bij een psycholoog moet aanstippen! Pastoraal en diaconaal dienstbetoon passen daar beter bij.

En ook in het nieuwe jaar 2020 hebben we daar onze handen aan vol.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten