Ontspannen houding…

Eén van de leuke dingen in de kerk is dit: je komt bij wildvreemde mensen over de vloer, die je graag ontvangen, omdat ze belangstelling voor de kerk hebben. Waar praten we over? Over het leven met ouders of kinderen, met herinneringen aan kerk, die warm voelen of minder fraai zijn, met gedachten over God, Bijbel en kerk. Zo is er opeens een gesprek over geloof en angst. En er kwam naar voren, dat men vroeger God strenger zou vinden dan nu. Geloof hield vroeger meer in, dat je je bewust was, dat je eigenlijk niets had in te brengen en dat God zou beschikken, hoe groot jouw portie geluk en gezondheid zou worden.

En wat zou geloof nu dan zijn gaan inhouden? Die vraag stelde ik pardoes. Meer blij, meer dat je een eigen verantwoordelijkheid hebt…

Waar dat dan in zit, dat blije, dat wil ik graag weten. En dan komt er een ontroerend antwoord. Dat als iemand dood gaat, dat God dan allereerst de Goede Herder is, die wat verloren dreigt te gaan komt redden. Dat God er is voor jou en dat Hij zegt dat je bij Hem hoort. En dat jij dan daar niets meer tegen in te brengen hebt. Dan is dood nog wel erg, maar daarna is het toch ook goed.

Er zijn mensen die de geloofsbeleving van nu schraal vinden. Toch is de aandacht voor God als Goede Herder heel duidelijk door Jezus gewekt. Het valt me op, hoe er nadruk ligt op de eigen keuze, de eigen verantwoordelijkheid. Dat past heel erg in een tijd van veel keuze-mogelijkheden, van een markt die dingt naar de gunst van de koper. Er wordt zoveel aangeboden, dat je wel een keuze moet maken. Dat begint al bij de bakker. Als je een bruin brood vraagt, dat krijg je de tegenvraag: wat voor bruin brood?

Er wordt gezegd, dat het lijden in je leven soms ook betekent, dat je er sterker door wordt, dat je er bewuster door kiest weerbaar te willen zijn. Het kwaad, het lijden hoeft niet alleen te leiden tot piekeren (“hoe komt het nu toch zo?”), maar kan ook leiden tot de ervaring, dat je niet bij de pakken neer hoeft te blijven zitten. Je groeit eraan, je sterkt er misschien zelfs door.

Dan komt de vraag: en wat betekent Jezus tegenwoordig voor u? Klip en klaar komt tot klinken, dat God ons Jezus geeft om ons te laten zien, dat God ons niet verlaten zal en dat wij weten hoe we met ons leven mogen omgaan en hoe God dankzij Jezus met ons leven omgaat.

Ik denk aan dit gesprek met warmte terug. Het is gewoon zo, dat de Bijbel serieus genomen wordt. En zo geeft het geloof een ontspannen houding tegenover God. Bang zijn voor God hoeft helemaal niet. En schouder ophalen over God is er niet bij. En alles weten en begrijpen, dat kunnen we niet. Wat zou dat ook…

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten