Onvermijdelijk

Prof. Rob van Houweling uit Kampen is 40 jaar predikant. Hij geeft les over het Nieuwe Testament. Ik heb commentaren op brieven in het NT van hem. We kennen elkaar uit de tijd dat we in Kampen studeerden – op verschillende universiteiten. Maar er waren contactlijnen met krijtstrepen.

Hokjesgeest

In de loop van die veertig jaar is er veel veranderd. Hij verlangt niet naar hoe het was. Dat kan ik mij indenken. Hokjesgeest is niet de werksfeer van de Heilige Geest. Of hij bestuurslid mocht worden van het Nederlands Bijbelgenootschap en of hij een praatje mocht houden voor de EO-radio – dat moest hij eerst vragen, of dat  wel mocht. Dat kun je je niet meer voorstellen.

Wat hij mist is duidelijk: saamhorigheid, loyaliteit en enthousiasme.

Dat voel ik met hem mee. In de achterliggende jaren noem ik dat nogal eens in mijn columns.

Waar het mij omgaat is het slot van zijn artikel in het Nederlands Dagblad van donderdag 25 juni 2020:

 “Geen mens komt ongeschonden door het leven; je kunt geestelijke, psychische of fysieke beschadigingen oplopen. Bovendien maak je in het contact met medemensen onvermijdelijk brokken. Maar in het voltooide Koninkrijk blijkt dit gebed om heiliging en bewaring toch verhoord te zijn. Gods roeping blijft van kracht.”

Hij verwijst naar de tekst bij de eerste bevestiging in het ambt. Het gaat over de roeping van Godswege. En ook met een wens: “Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.” (1 Tessalonicenzen 5:23). 

In de loop der jaren zullen heel mensen merken, dat ze fouten maken en kwetsuren oplopen. Soms maak je onvermijdelijk brokken. Soms raak je onvermijdelijk beschadigd.

Dat er dan een God is, die je bewaart, is een groot geloofsgoed.

Bewaren is veel voorkomende actie in deze tijd. Zo kennen we bewaren vanaf de  Bewaarschool tot bewaarbakken voor voedsel en bewaardozen voor kindertekeningen,  waardepapieren en krantenknipsels. De koelkast en de vrieskist zijn er ook om te bewaren wat kwetsbaar is en te voorkomen dat etenswaren gaan schimmelen, rotten of bederven..

Op creatieve manier fruit bewaren

Dat uitgerekend ook bij de Here God een bewaarfunctie thuis hoort, is opmerkelijk. 

Hij wil ziel, geest en lichaam bewaren en uiteindelijk vrijwaren van onheil en beschadiging en bederf.

De Bijbel geeft aanleiding voor dit geloof. 

Psalm 121 zingt: “uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder van Israël

sluimert noch slaapt. De Here is uw Bewaarder”. (Herziene Statenvertaling)

Bewaren is Gods antwoord op onze onvermijdelijke uitglijders.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten