Oorlog in Irak

De tweede week is in gegaan. Wat er gebeurt is, is vernieling. En er werd deze week ook al gesproken over opbouw van wat nog niet vernield is… Ik kan dat niet goed volgen. Maar aan de andere kant is door de Verenigde Naties zoveel tijd gegeven aan Irak om te reageren of en hoe en wanneer antrax en gifgas, biologische en chemische wapens zijn verwijderd; raketten werden pas (deels) vernietigd, toen ze ontdekt waren; de termijn voor wapeninspectie is verlengd zonder veel resultaat. Of langere verlenging tot enig resultaat leiden zou, is puur speculatie. Opheffen van dreiging zou de ernst van de resolutie van de Veiligheidsraad uithollen. En zes maanden zoveel Amerikaanse en Engelse soldaten in de woestijnhitte te laten zitten, is ook geen keuze. Zo is een vreselijke oorlog begonnen. De kerken zijn tegen oorlog. Kan ‘t anders?

Kerken leven bij het visioen van vrede en van zwaarden die omgesmeed worden tot ploegscharen. Zo’n visioen mogen de kerken steeds weer voor ogen houden. Zo wordt de motivatie om – zo gauw en zo veel als kan – hulp te bieden aan slachtoffers levend gehouden. Een goede zaak.

Onderweg in de gemeente hoorde ik de tekst uit Joël 3: 9,10

“Roept dit uit onder de volken: heiligt de oorlog,
doet de helden opstaan;
dat alle krijgslieden aantreden, oprukken!
Smeedt uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren;
de zwakke zegge: Ik ben een held.”

Wat moeten we nu met zulke woorden?
Wilt u mij geloven, dat de profeet Joël hier bittere ironie uitroept?

Of denkt u: typisch Midden-Oosten: oog om oog, tand om tand – Saddam Hoessein zou het precies als Joël kunnen zeggen… Ook in de tweede Wereldoorlog moesten koperen voorwerpen ingeleverd worden om oorlogstuig van te maken!

Joël spreekt over de grote dag des HEREN. Dan zullen vijanden hun krachtigste kunnen zien ineenschrompelen voor de macht van Gods heil. En dat moeten ze wel weten: de mensen, de bedreigden én de sterken. Ze zullen in hun meest bedreigde situatie of op hun aller sterkst de invloed ondergaan van God die macht heeft tot heil – anders dan wie dan ook vermoedt. En dan visioen mag de kerk als getuige van Christus hoog houden.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten