Op weg naar de start

Volgende week is het startzondag. We beginnen aan een nieuw seizoen. Veel gesprekken, veel luisteren, ook studeren, liefst met het oog op elkaar. Om elkaar toe te rusten, tot dienstbetoon ook.

Op zondag zijn er wel eens mensen in de kerk, die in deze omgeving te gast zijn, op vakantie. Ze zijn wel eens enthousiast, soms wel eens super-enthousiast. Over de kerk, de hartelijkheid bij het begin, de dienst, de preek (ja-ja!), het koffiedrinken… Soms zijn er ook op zondag mensen niet. Soms zelf vaker dan één of twee zondagen niet. Die ga je missen…

Er is een reclame op de radio van ‘Nederland schoon’: ”met hetzelfde gemak gooi je het in de afvalbak…”.
Er wordt over de kerk soms gepraat met het gemak alsof je er zelf geen verantwoordelijkheid voor draagt.
Met alle gemak komt zo het kerk-zijn in de afvalbak, denk ik wel eens.

Laten we elkaar aansporen om met elkaar, jong en oud, een beetje zus en een beetje zo, samen de schouders eronder te zetten. Ook met werk binnen de kerkenraad. En met de financiën voor de commissie van beheer en diaconie en ZWO. Zonder al die actieve inzet komt het niet goed. En hoe meer we met elkaar meedoen, hoe meer ondersteunen we elkaars inzet ook. Zo werkt dat toch?

En waarom is die inzet zo nodig? Omdat we de kerk van de Heer mogen dienen. Tot eer van God, zou Calvijn zeggen. En niet om aantrekkelijk te zijn voor deze wereld, maar om een betrouwbare verwijzer te zijn naar het Koninkrijk van God, zou ik er bij zeggen. Wat maken we klaar in deze wereld, als geloof, hoop en liefde, inzet, trouw en dienstbaarheid van lieverlee zo’n beetje in de afvalbak belanden. Daar moet je toch niet aan denken? Nou even, misschien, om weer te weten, waarom je wilt meedoen… Zo is het vandaag een beetje “voorbereiding van de startdienst”. Goede start, volgende week!

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten