Op weg naar Kerst

Hoe zal het dit jaar zijn met Kerst. Ongetwijfeld zullen veel mensen Kerst opnieuw mogen vieren. Maar ieder jaar zijn er mensen die het voor het eerst bewust meevieren, vaak kinderen, maar ook volwassenen!

De afgelopen weken van Advent kwamen we in aanraking met Abraham, Jacob, Jozef en vandaag: Mozes. Wat een vol leven heeft hij gehad. En op het laatst, op de berg Nebo, kan hij wel het land van de belofte zien, maar betreden mag hij het niet. Je kunt denken: mooi is dat, wel de lasten, niet de lusten. Maar Mozes reageert zo niet. Mozes heeft geloof, dus: voegt zich in Gods leiding.

In de brief aan de Hebreeën lezen we dat we onze voorgangers op de weg van het geloof mogen eren, het helpt je zelfs om het vol te houden, blijmoedig en vertrouwend te gaan met de Here onze God. Zo mogen ook wij gaan op weg naar Kerst. Daar wordt de uiterste liefdesconsequentie van Gods verbond getrokken: zo lief heeft God de wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon geeft, opdat wie in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwige leven ontvangt. Dat is het Evangelie ten voeten uit.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten