Op weg naar Kerst

We gaan op weg naar Kerst. Vanavond is het al zover: kinderkerstfeest en kerstnachtdienst. Er is veel aan voorbereiding gedaan.

We willen het feest van Jezus’ geboorte niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Het is één van de bekendste kerstliederen. Met een minder bekend kerstlied opent de afdeling ‘kersttijd’ in het Liedboek voor de kerken, gezang 131: O zalig, heilig Bethlehem…

Hoe zalig en heilig is Bethlehem vandaag? Het is moeilijk. De muur knelt, geestelijk en ruimtelijk. Ach, leefde het besef maar, dat je vrede dichterbij kunt laten komen als je rustig samen met elkaar wilt leven zonder de ander te bedreigen. Hebben we daar nu de Vredevorst voor nodig om dat besef te versterken? Ik denk ‘t: de Vredevorst, Jezus Christus, is ook daarvoor gekomen, om in zijn naam en geest over vrede te denken, in de wereld en in het hart.

Bethlehem 2006
Via Tabitha Ministries Nederland weten we, dat er een kerstfeest wordt voorbereid met kinderen in Bethlehem en Hebron en twee dorpen bij Nablus. Het gaat om een feest van 15$ per kind, waarmee in totaal een bedrag van 5.000 $ is gemoeid. Het betreft ook moslimse kinderen, die op de christelijke school (in Hebron) zitten. En de ouders weten daarvan, want zo doen ze dat op die school. Het Kerstprogramma bestaat uit het Kerstverhaal, kerstliederen zingen, spelletjes en gezelligheid. Er wordt een mooie kerstmaaltijd gehouden en iedereen krijgt een mooi kerstgeschenk mee naar huis.
Rond de kerk zijn kinderen uit de kerk en hun moslimse vriendjes ook welkom voor soortgelijke vieringen. Hoe zouden ze thuis en in de omgeving reageren? Want het gaat over de Vredevorst, geboren in de stad van David – nu de stad van de Hamas. Dat is politiek en zo gaat dat in die streken van Efrata vandaag de dag. Je bent binnen vijf minuten bij de politiek.

Alle aandacht: kerstverhaal
En dan vind ik het een hele kunst om een viering voor te bereiden, waarin het kerstverhaal, de kerstliederen, de kerstmaaltijd en het kerstgeschenk alle aandacht behouden. Daarbij blijft de gedachte aan Christus centraal staan, de Vredevorst, die vrede kan gebieden op aarde en in onze ziel.

Ze zijn in Bethlehem best een beetje trots op de Geboortekerk. Dat Christus, de hoofdpersoon van het Christendom, daar zijn komaf heeft. Uit cultureel oogpunt vinden ze dat wel aardig. Palestijnen zijn gewend aan “de ster van Bethlehem”. Maar de vrede van Christus wordt weinig beleefd. Want de harten zitten te vol met andere gedachten, zodat de vredesgedachte er niet meer in kan en geen zuiverende werking kan hebben. Daarom vind ik die kerstvieringen zo goed in Bethlehem en Hebron (waar veel kleine Israëlische nederzettingen in het stadscentrum zijn en waar het nog veel meer gepolariseerd is). Kerstfeest wil ons in Jezus‘ naam bereid maken om te denken over vrede en te geloven, dat Jezus vrede kan schenken.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten