Oud Lunterse Dag

Op de laatste zaterdag van augustus staat de saamhorigheid van Lunteren centraal! De ‘Lookoo van Lunteren’ zegt treffend: “bie ons gien verdeeldheid en gien politiek, bie ons geeft de een de ander geliek.”

Column 20160827.1

 Lunters volkstoneel in ’t Aarfhuus, 26 augustus 2016

Het thema van de Oud Lunterse Dag 2016 luidt: “In Lunteren keuje maarke dat we saomewaarke”.

Dat vertaal ik in eigen woorden met de gedachte: wat op ons bordje komt, daar zetten we onze schouders onder. Dat is ook in de kerk de sfeer.

Dat merk je o.a. aan de voorbereidingen voor de gemeentactie-dag van zaterdag 17 september.

Zondagavond in de welkomdienst leunen we nog even tegen de Oud Lunterse Dag aan; ons thema is dan: “saomewaarke  keuje maarke”.

We werken samen in de kerk als organisten, kosters, dominees, ouderlingen en diakenen , pastoraal medewerkers en de WelcomeSingers en de mensen van de bloemen en de kindernevendienst en het college van  rentmeesters en nog zoveel meer…

Column 20160827.2

We hebben in de welkomdienst, zondagavond, een speciaal Lunters signaal, dat ik nog niet verklap!

En we lezen een stukje van Paulus uit de Brief aan de Efeziërs.

Dat hoort bij de sfeer van de kerk: wij vinden het wiel niet uit en wij bedenken alles niet zelf, maar in ons bezig zijn laten we ons voeden door woorden, die de kerk van alle tijden met zich mag meedragen in een knapzak voor onderweg.

 

column 20160827.3

En uit die knapzak halen we oude en nieuwe dingen, inzichten, bemoedigingen en aansporingen.

 

In de middagpauzedienst van de Alle-Dag-Kerk zongen we woensdag een lied uit de Oud-Katholieke Liedbundel. Daarin staat de wonderschone regel: “Hij vindt wie Hem niet zoekt”! Dat is een nieuwe verwoording van een oud gegeven, dat God niet laat varen wat zijn hand begon.

Dat is eigen aan de God van Israël. Hij geeft niet wat we verdienen, maar wat we nodig hebben.

Hij vraagt niet het onmogelijke, maar vult aan met zijn Geest wat bij ons ontbreekt.

Dat is het geloof, waar Christus op doelt, als Hij zegt: komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven. Die zielenrust is iets waar God zich bij thuis voelt. Hij bewaart onze ziel. Dat kan geen dokter of dominee doen. Dat is het eigen werk van de Here God.

En daarover je verwonderen en laten bemoedigen. Dat kan in een kerk,  waar samenwerking wordt gezocht met psalmisten, profeten, Jezus Christus in de Evangeliën en de verkondiging van de apostelen. Dat saomewaarke keuje maarken en waarderen, hopelijk zondag aan zondag.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten