Over de dagen van de week

Je hebt Palmzondag, Zwarte maandag, Dolle dinsdag, Aswoensdag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Vijf namen hebben met het christelijk geloof te maken. Op Palmzondag wordt Jezus in Jeruzalem welkom geheten met palmtakken. Op Witte Donderdag stelt Hij het avondmaal in. Op Goede Vrijdag is Jezus aan het kruis gehangen op Golgotha en op Stille Zaterdag wordt het graf bewaakt door soldaten.

Aswoensdag is het begin van de Rooms-Katholieke vastentijd na de carnaval.
De Dolle dinsdag is uit de oorlogstijd, dat het leek of de Duitsers de benen namen, maar er moest nog een Hongerwinter komen.

Op Zwarte Maandag was een forse koersval van de beurs van Wall Street.

Veel agenda’s laten de week beginnen op maandag. Dat in onjuist. De week begint op zondag en eindig met de zaterdag. De weekendbeleving maakt de vrijdagavond, de zaterdag en de zondag tot een geheel en trekt de zondag naar het eind van de werkweek. Maar dat is niet juist. Ook vanuit de bijbel is de zondag de eerste dag. De opstanding van Jezus Christus is gebleken op de eerste dag van de week, op de zondag na de sabbat, als de drie vrouwen met hun specerijen naar het graf komen.

Ook kinderen leren te zingen: ‘de week begint met maandag…’. Dat is niet juist. Op zondag begint de nieuwe week. De zaterdag is de laatste dag van de week, de sabbat. God werkte zes dagen van de week en de laatste hield Hij op met werken, omdat Hij wilde zien of het goed was en het was goed, ja zeer goed.

Op de eerste dag, de zondag, schiep God het licht. De zondag is ook de opstandingsdag van Christus. Daarom krijgt zondag een ereplaats en wordt gevierd. Dat doen wij ook iedere zondag. Vieren, dat de Heer leeft en wij met Hem! Christus wordt het Licht der Wereld genoemd en de blinkende Morgenster. Dat God uit de duisternis van zonde en dood het licht des levens en de Levensvorst deed oprijzen, dat bezielt de christelijke kerk tot lofzang, getuigenis en dienst.

Nu begint de werkweek met een rustdag. Zo is dat in de christelijke kerk ontstaan. Ons werk rust in het verlossingswerk van God. Joden hebben op zaterdag de rustdag, op sabbat, toen rustte de Here God van zijn scheppingswerk. Uit het verhaal over de doortocht door de woestijn en het brood uit de hemel, het manna, is een mooi gebruik gegroeid: iedere sabbat staan twee kaarsen op tafel, als herinnering aan het volk Israël, dat in de woestijn iedere dag vers manna moest oprapen, alleen op vrijdag voor twee dagen, ook voor de sabbat. Als je op een andere dag te veel manna had geraapt, bedierf het, maar het manna dat je op vrijdag raapte, bleef ook op de sabbat goed. Zo leert Israël: ”houd je aan Gods instellingen die zijn heilzaam!”

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten