’Petrus mag apostel van Christus zijn’

Johannes 21:15-23 :

Geen straf

Jezus is met een aantal leerlingen bij het meer van Tiberias. Het is een mooie avond. De leerlingen zijn net klaar met vissen. Hun netten zaten vol met grote vissen. Gelukkig zijn de netten heel gebleven. Nu zitten ze met elkaar rond een vuurtje. Er liggen vissen op het vuur en er is ook brood. De leerlingen durven niet te praten. Het is de derde keer dat ze Jezus zien nadat Hij is opgestaan uit de dood. Ze durven niet te vragen ‘Wie bent U?’ Ze begrijpen dat Hij de Heer is. Jezus pakt het brood en deelt het uit aan de leerlingen. Daarna deelt Hij de vis uit.Na het eten stelt Jezus een vraag aan Simon Petrus. ‘Simon, hou je meer van Mij dan de andere leerlingen?’ Simon Petrus knikt. ‘Ja Heer, U weet dat ik van U houd.’ Toen zei Jezus tegen hem. ‘Zorg dan goed voor mensen die in Mij geloven, zoals een herder voor zijn kudde schapen zorgt.’ Simon weet wat Jezus bedoelt. Hij ziet vaak herders met hun schapen lopen. De Herder zorgt dat de schapen te eten krijgen en dat ze veilig zijn. De herder beschermt ze tegen gevaar en brengt de schapen naar mooie weilanden waar ze rustig kunnen eten.

Even later vraagt Jezus nogmaals aan Simon Petrus. ‘Simon, houd je van Mij?’ Simon Petrus antwoordt nogmaals: ‘Ja Heer, U weet dat Ik van u houd.’ Toen zei Jezus tegen hem. ‘Pas dan goed op mensen die in Mij geloven, zoals een herder op zijn schapen past.’ Simon voelt zich schuldig. Hij weet wel waarom Jezus deze vragen stelt. Toen Jezus gevangen zat heeft hij een grote fout gemaakt. Er waren drie mensen die tegen hem zeiden. ‘Jij hoort toch bij Jezus?’ Iedere keer was Simon oneerlijk. Hij zei hij Jezus niet kende. Hij was bang voor wat de mensen zouden zeggen. Bang dat hij ook gevangen zou worden. Wat heeft hij daar nu spijt van. Hij had eerlijk moeten zijn. Eerlijk moeten zeggen dat hij een leerling van Jezus is.Dan vraagt Jezus voor de derde keer. ‘Simon, houd je van mij?’ Simon wordt verdrietig, omdat Jezus het voor de derde keer vraagt. ‘Heer, U weet alles. U weet dat ik van U houd!’
Jezus kijkt Simon aan. ‘Zorg dan goed voor mensen die in Mij geloven, zoals een herder voor zijn schapen zorgt.’ Simon begrijpt wat Jezus doet. Simon heeft drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende. Nu vraagt Jezus drie keer aan Simon of hij van Hem houdt. Jezus geeft hem de kans om het weer goed te maken. Simon krijgt geen straf van Jezus. Simon mag Jezus helpen met zijn werk. Petrus is opgelucht en blij. Blij dat Jezus niet boos op hem is. Simon Petrus zal aan iedereen vertellen over de liefde van God.
De liefde van God die kleine en grote mensen kunnen vinden door Jezus te volgen en te leven zoals Jezus ons voordoet.

Similar Posts