Petrus wordt uit de gevangenis bevrijd door een engel

 Terwijl Petrus in de gevangenis zat, bleef de gemeente aldoor voor hem bidden.
 De nacht voordat Herodes over hem zou rechtspreken, lag Petrus tussen twee soldaten te slapen. Hij was met twee ijzeren kettingen geboeid. Voor de deur van de gevangenis stonden bewakers op wacht.


 Plotseling scheen er licht in de kerker. Er stond er een engel van de Heer bij hem. Hij stootte Petrus in zijn zij om hem wakker te maken. Hij zei tegen hem: “Sta snel op!” De boeien vielen van Petrus’ handen.


 En de engel zei tegen hem: “Doe je riem om en trek je sandalen aan.” Dat deed Petrus. Toen zei de engel: “Sla je mantel om en volg mij.”
 Petrus volgde de engel naar buiten. Hij wist niet dat het allemaal echt gebeurde, maar hij dacht dat hij droomde.
Ze liepen langs de eerste en de tweede wachtpost. Daarna kwamen ze bij de ijzeren poort die op de straat uitkwam. De poort ging vanzelf voor hen open. Ze gingen naar buiten en liepen samen een straat ver. Toen was de engel plotseling verdwenen.

 Petrus begreep intussen wat er was gebeurd. Hij zei: “De Heer heeft een engel gestuurd om mij te bevrijden! Hij heeft me gered uit de handen van Herodes en uit alles wat de Joden verwachtten dat er met mij zou gebeuren!”
 Petrus dacht een ogenblik na. Toen ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Markus. Daar waren veel mensen bij elkaar om samen te bidden.
 Petrus klopte op de deur. Er kwam een slavin, Rhode, om te horen wie er was.
Toen ze de stem van Petrus herkende, deed ze van blijdschap de deur niet open. Ze liep naar binnen om te vertellen dat Petrus voor de deur stond.
Ze geloofden haar niet en zeiden tegen haar: “Je praat onzin!” Maar ze bleef volhouden dat het Petrus was. Ze zeiden tegen haar: “Dan zal het zijn engel wel zijn.”
 Petrus bleef kloppen tot ze open deden. Ze waren stomverbaasd toen ze hem zagen staan.
Hij gebaarde dat ze stil moesten zijn. Toen kon hij vertellen hoe de Heer hem uit de gevangenis had bevrijd. En hij zei: “Vertel het aan Jakobus en de andere broeders.” Daarna vertrok hij naar een andere plaats.

 Toen het dag was geworden, raakten de soldaten in rep en roer. Ze begrepen niet wat er met Petrus gebeurd zou kunnen zijn.
 Herodes liet zijn mannen naar Petrus zoeken, maar ze vonden hem niet. Daarom nam hij de wachtposten gevangen, verhoorde hen en liet hen doden. Daarna vertrok hij uit Judea naar Cesarea. Daar bleef hij.

Handelingen 12:5-19 Basisbijbel

Similar Posts