Pinksteren 2005

Dit zijn uw goede dagen, zingt Gezang 220, een Paaslied.

Het geldt ook voor het Pinksterfeest. Die naam Pinksteren is heel simpel; het betekent vijftigste. Op de vijftigste na Pasen is het de dag van de uitstoring van de Heilige Geest, de dag van Petrus die naar buiten treedt en wereldwijd bekend maakt wat er met Christus is gebeurd, ons ten goede.
Petrus treedt naar voren. Hij springt op. Hij neemt het woord. De Geest vuurt hem aan om onverbloemd te getuigen van Christus. Getuige-zijn is meer dan spreken, het is ook de lichaamstaal en ook de toewijding en ook het gedrag. Getuige-zijn raakt je toonzetting, je interesseveld, je manier van bezig zijn.

Jullie zullen mijn getuigen zijn, zegt Jezus bij zijn hemelvaart. En de Geest die jullie ontvangen zullen, als je eendrachtig bijeen blijft, die zal je leiding geven en laten weten waar je je voeten zetten moet.
Pinksteren is de verjaardag van de kerk. Pinksteren laat je voelen, dat jouw manier van christen-zijn te maken heeft met de grote daden van God en niet met de kleine daden van mensen alleen.

Pinksteren is gaandeweg ook verbonden geraakt met zending: aanwezig zijn in die delen van de wereld, waar Christus nog niet als Heer beleden en beleefd wordt. Dat slaat niet alleen op plekken van de wereldkaart. Het slaat ook op plekken uit de sociale kaart. De media, de kunst, de werkvloer, de opleiding – ook die plekken mogen in aanraking komen met Christus.

Dit zijn uw goede dagen. Je raakt weer onder de indruk van de toewijding van Christus, die zijn leerlingen een nieuwe trooster, pleitbezorger belooft. Dankzij de Geest kan er uit prutswerk en stukwerk nog wel iets goed komen. Jezus wijst ons de weg: de Geest zal bemoedigen en ons te binnen brengen wat Jezus allemaal gezegd heeft als Gezondene van de Vader.

En de Geest wil je in staat stellen om je als een kind van God te gedragen. In je houding, je woordkeus, je manier van leven, je gedrag: niet bot zijn, maar vriendelijk zijn, niet onbeleefd zijn, maar respect hebben, niet eigenwijs zijn,m maar behulpzaam zijn, niet de ander tot last zijn, maar een waardevolle inbreng hebben. Je zou zeggen: de Geest maakt het verschil. De Geest trekt uiteindelijk aan het langste eind, want Gods Geest is de overwinnende geest over alle kwaad.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten