Pinksteren 2007

Het feest van de Geest is dit jaar wel in een zeer uitbundig voorjaar te vieren. De kleurrijke bloemen en bomen in al hun soorten groen bepalen ons bij de rijkdom van de schepping.

God is erg creatief! Niet al wat gebeurt, bepaalt ons daarbij. Onrecht, ziekte, aftakeling, onenigheid en geweld vragen onze aandacht. Ook deze week hebben mensen zich afgevraagd: waarom moet dit zo met mij gebeuren? Waarom? Weet u daar zo een antwoord op?

Jezus doet een opmerkelijke uitspraak: ‘Toen Ik ziek was, hebben jullie mij opgezocht.’ De leerlingen zeiden: ‘Ú ziek, wanneer was U dan ziek? Wanneer hebben wij opgezocht?’

Jezus zei; wat je voor anderen hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan. En zo mag de Heer gediend worden en de Geest brengt ter sprake, dat de Heer met ons is! Hij belooft de Geest en zie, Wie komt: de Geest! Dat is Pinksterfeest: Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten