Pinksterfeest: Feest van de Geest

Pinksterfeest: Feest van de Geest
Het is Pinksteren. We denken aan de komst van de Heilige Geest. Het is dus het feest van de Geest. Ook de geboortedag van de kerk! De Heilige Geest brengt in de kerk en in de gelovige mens het besef binnen, dat Jezus onze Heer is. Door de werking van de Heilige Geest gaat ons geloof groeien: geloof in Christus is ook gave van de Geest. We mogen de Heilige Geest zien als de Schenker van het geloof, de Bruggen-bouwer, de Trooster, de Erbij-geroepene, de Samen-brenger, de Te-binnen-brenger van wat Jezus gezegd heeft…. Door de Heilige Geest krijgen we deel aan Christus. De Geest leert ons zo goed mogelijk te leven als iemand die bij Christus behoort. Zo wil de Heilige Geest ons helpen en bij ons blijven.

Geen ‘sorry’, maar vergeving-van-de-zonden is het keurmerk van de Geest! Geen achterkamertjes, maar de openlijke bekendmaking is het keurmerk van de Geest. Geen valse klanken, maar de lofzang gaande houden, publiek en voor Gods aangezicht, daartoe werkt de Geest. Voelt u, hoe goed het is om daaraan mee te doen?

In zijn boek Hoe ver reikt het heil in Christus (1998) liet prof. dr. A.G. Honig zien hoe werken aan de humanisering van het bestaan samenbindend kan werken tussen gelovigen van verschillende afkomst. Gods liefde kan zichtbaar worden in de liefde van de mens tot de medemens. Diepe vragen rond de gerechtigheid op aarde worden zo getoonzet door de Geest in de liefde van God.

Daarbij is ‘t goed om pósitief je af te vragen: op welk terrein kan de Heilige Geest met mij uit de voeten? Hoe kan ik een landingsplaats zijn van de Heilige Geest? Deze vragen bepalen ons actueel bij het Pinksterfeest. Want God roept mensen om dienstbaar te zijn aan de sfeer van zijn Koninkrijk. In deze sfeer vieren we het Pinksterfeest als het feest van de Geest.

Zowel geschenk als aansporing: zo werkt de Geest, die ons gegeven wordt!

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten