Positief meedoen

 

Woensdag is duidelijk geworden, dat de grote meerderheid van de kiezer gewoon mee wil doen op een positieve manier in Europa. Daar was bondskanselier Angela Merkel blij mee. Dat kan ik me voorstellen na de Brexit en Trump in het Witte Huis.
Gelukkig was de opkomst beter. Er was zelfs file in sommige stemlokalen met een wachttijd van drie kwartier! In Nijmegen was er gehannes met het sluitingsuur en daardoor vielen mensen buiten de boot. Maar toch heeft van de vijf kiesgerechtigden één niet gestemd en zo kom je op een opkomst van 80%.
Er is in ons land een grote middenpositie voor VVD, CDA en D’66 met als onbetwiste koploper minister-president Rutte. Groen Links lijkt met 14 zetels mee te willen doen.

Het bedrijfsleven heeft er zin in om nu eens met ruk naar ‘groen’ te gaan werken.

Dat zijn geen slechte voortekenen. Zorgzaamheid voor het milieu, zowel het natuurlijke milieu als het geestelijke milieu, is iets dat in de Bijbel grote aandacht krijgt. En er waait een andere wind ook door de middenpartijen, zodat in breder opzicht de gedachte leeft, dat groener beleid wellicht noodzakelijk is. Dat is ook bij de VVD zo. En als het bedrijfsleven daar voor is, helpt dat wel, zou ik zeggen.

CNN was er woensdag ook bij de Hofvijver in Den Haag met zicht op het Torentje

De buitenlandse pers was ook nieuwsgierig en massaal naar Den Haag gekomen. Hoe kan het dat een land, dat zo welvarend is en goed uit de crisis is gekomen zoveel onvrede kent en dreigt massaal achter een populist aan te draven?

Wat heeft dit met kerk en geloof te maken?

De Gereformeerde Kerken in Nederland, opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland, hebben een maatschappijbetrokken achtergrond. Abraham Kuyper heeft in de tweede helft van de 19de eeuw de kwestie van christelijk onderwijs op de agenda gezet in Den Haag. Daarna kwam christelijke gezondheidszorg. Het hele maatschappelijke middenveld kreeg vorm. Dat is uniek voor Nederland. Kuyper heeft een universiteit op gereformeerde grondslag opgericht: de Vrije Universiteit, die vrij was van overheidsinmenging en dus onafhankelijk, maar wel verbonden aan het Evangelie van Jezus Christus. En zo is de reclassering ontwikkeld, zodat gestraften kansen krijgen. Daar zit denkwerk achter en maatschappelijke visie en geloof!

In de VU te Amsterdam

Dat is allemaal niet gering. Het kost wel inspanningen en geld om dit voor elkaar te brengen. En daarom is het uitermate vatbaar voor bezuinigingen uit gemakzucht.

Daar moet je altijd alert op zijn.

 

Toen ik predikant werd, heeft mij die combinatie geboeid: Bijbels denken en ook maatschappijbetrokken. De preekstoel is geen vrijplaats voor politieke praatjes. En de kerkdienst en de voorbede bieden ruimte voor actuele gezichtspunten, die te maken hebben met ontwikkelingen in de samenleving en de tijdgeest. We hebben werelddiaconaat en verbondenheid met kerken dichtbij en veraf.

De roep om bescherming tegen islam, grensbewaking, stoppen met ontwikkelingshulp en uitreden uit de EU komt uit een bepaalde geest voort, die we populisme noemen.

Vanuit het geloof in de kerk kan ik dankbaar zijn, dat het draagvlak voor dit populisme beperkt is, ook al vreesden velen, dat het groter zou zijn.

Het Evangelie leert ons niet vanuit teleurstelling, afkeer of angst te leven.

Paulus is met name er heel sterk in om de hoop en de roeping centraal te stellen.

Dat geeft een andere sfeer. Niet een sfeer van wegwuiven van problemen. Ook niet een sfeer van overdrijven en eenzijdige accenten leggen, maar gewoon van aanpakken en meedoen. Doen wat je kunt, heel gewoon.

We doen er goed aan om positief mee te doen aan het hoog houden van de waardigheid van de mens en de hulpvaardigheid voor een mens in nood. Dat kon wel eens een richtlijn zijn die over veel meer gaat dan op het eerste gezicht lijkt. Zo is het met de mens die wil leven in navolging van de Heer Jezus Christus.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten