Roeping

Het woord ’roeping’ is niet in de mode.

Je taken verrichten en verantwoordelijkheid nemen – daar gaat het om. In de kerk blijven we spreken over roeping. Dat komt ook omdat God mensen roept. Zo weten mensen zich geroepen door God tot dienstbaarheid, tot getuigenis, tot christen-zijn in woord en daad. De kerk heeft ook een roeping. God Woord dragen en uitdragen. Dat is nr. 1.

Maar er is meer: onderling contact, en onderlinge hulp is ook belangrijk. Maar de kerk is er niet alleen voort zichzelf. Daarom komt in de internationale kerkelijke bezinning op de taak van de kerk komen twee dingen naar voren: helpen wie geen helper heeft en partijen die in conflict met elkaar leven tot verzoening te helpen.

Geloof in de God van de Bijbel geeft inspiratie om vanuit Gods goedheid sporen te trekken in deze tijd. De boodschap, dat God zonden vergeven wil en dat je ondanks je falen toch een geliefd kind van God bent, maakt wel wat uit! In de Verenigde Staten is onderzocht, dat deze boodschap effectief helpt in hulpverlening. De andere kant is verzoening stichten in conflicthaarden. Wie denkt vandaag de dag niet aan het Midden-Oosten?

Verzoening vergt dat men naast beide partijen gaat staan, niet naast één partij en niet boven de partijen. Kerk-in-actie zoekt met enkele journalisten en kerkelijk schrijvers een weg van ontmoeting te gaan in Israël en Palestijnse gebieden. Als het goed gaat, mag ik ook mee, zaterdag 9 september tot 16 september. Ik heb enkele vragen op zak. Ik hoop mijn oren de kost te geven. En hopelijk kunnen we bidden samen.

We mogen kritische vragen stellen, maar nooit de waardigheid en de waarden van de ander verwerpen. Maar de gedachte aan vergeving en verzoening mag misschien inspireren om over te nemen in eigen denken en doen en laten.

Daartoe zijn we geroepen door niemand minder dan door God, die zijn Zoon gegeven heeft tot vergeving en verzoening. Dat kleurt onze roeping. De diepe kleur van het kruis van Golgotha, de warme kleur van de heerlijkheid in de kerstnacht en de vuurgloed van de Geest – ze bepalen de kleur van christelijke roeping. Moge God kunnen zegenen het werk van onze geroepen handen.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten