Rol van Jezus

Donderdag jl. lees ik in het Nederlands Dagblad, dat Jezus geen rol speelt in de geschiedenis. Dat is de mening van de Pakistaanse premier Imran Khan. 

Pakistaanse premier Imran Khan

Opmerkelijk is die uitspraak wel, omdat de premier van Pakistan uitgenodigd was te spreken op een tweedaagse conferentie over religieuze verdraagzaamheid.

Daarbij merkte hij op, dat ‘in de geschiedenis Mozes meermalen wordt vermeld, maar Jezus Christus niet’. Flavius Josephus wordt voor het gemak daarbij maar even over het hoofd gezien. Maar ja het is ook zo lang geleden. Maar in de Koran wordt de profeet Isa regelmatig genoemd – Isa is de islamitische benaming van Jezus.

In ieder geval heeft de Pakistaanse premier de woede gewekt van veel (moslimse en christelijke) landgenoten. Vooral christenen maken zich zorgen. 

Over woede hebben we pas in Lunteren nog zitten lezen bij Jacobus. Die heeft een zinnetje, dat ik maar niet kan vergeten: 19 ’Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. 20Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. 21Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.’ (Jacobus 1: 19-21). 

Jan van Benthem

Van de journalist Jan van Benthem leer ik in het Nederlands Dagblad, dat Khan in zijn campagnes opruiende en beledigende taal gebruikt tegenover zijn opponenten. Eenmaal als premier toont hij ook een andere kant, zoals in de ontmoeting met christelijke leiders afgelopen maand. Daarin verzekerde hij hun dat Pakistan onder zijn leiding veiligheid en gelijke rechten zou geven aan alle minderheden in het land. 

Maar nu – in de beslotenheid van een conferentie ter ere van de verjaardag van  Mohammed – uit hij gevoelens over Christus, die te maken hebben met minachting. 

Of dit politiek goed uitkomt, is de vraag, want Khan heeft te kampen met een schuldencrisis en vraagt hulp aan Saudi-Arabië en China en de afgelopen dagen in Maleisië. ‘We zijn wanhopig op zoek naar geld’, zei hij vorige maand in zijn eerste interview met een buitenlandse krant, de Britse The Independent. 

Nu horen wij regelmatig allerlei onzin over de historiciteit van Jezus. Trouwens ook over Mozes. Alsof beiden nooit hebben bestaan, maar zijn bedacht!

Lucas afgebeeld op de preekstoel van de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

 Lucas begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper als zijn vader Zacharias, priesterdienst heeft in de tempel (1,5-25). De stier (soms ook koe of os) kon een offerdier in de tempel zijn. 

Voor geschiedkundig geïnteresseerden, mag ik dan wijzen op Lucas, die zijn eerste boek, ‘Het Evangelie volgens Lucas’  bijzonder wetenschappelijk toonzet.

In Lucas 1 opent Lucas met de woorden: 1Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, 2en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het Woord zijn geworden, 3leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theofilus, op schrift te stellen, 4om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent.

Lucas is alles nauwkeurig nagegaan. Andere getuigen over de gebeurtenissen uit Lucas  1, 2 en 24 hebben we niet. Lucas is een belangrijke getuige en uitgerekend hij fundeert zijn getuigenis als historisch betrouwbaar.

Wij leven in een tijd, waarin gauw gezegd wordt: dat is een slager die zijn eigen vlees keurt. Maar ik denk: een slager die zijn ‘eigen’ vlees eet, laat merken, dat hij betrouwbaar is. En ik zou niet weten, waarom wij het getuigenis van Lucas dan ook niet dankbaar  zouden aanvaarden. Zo kom je tenminste op een goede manier in aanraking met de rol die Jezus mag spelen in Gods Koninkrijk en deze wereld. Die rol heeft alles te maken met Gods bedoeling met deze wereld. Die rol is de Goede Herder die zijn leven inzet voor de schapen. Als je dat eenmaal te pakken hebt, raak je niet zomaar van de wijs over de belangrijke rol die Jezus mag spelen ook voor jou. Die rol kan zo maar leiden tot de uitroep: U zij de glorie, opgestane Heer!

Asia Bibi

En ondertussen denk ik schouderophalend, laat Khan maar kletsen en merken dat zijn geklets niets om het lijf heeft dan domme stokerij, die hem nog duur kan komen te staan. Ik denk wel: Pakistan heeft een andere sfeer nodig over godsdienstige verdraagzaamheid. Dat kun je zien aan de hysterie rond Asia Bibi, die in Pakistan van huis naar huis moet vluchten om uit handen te blijven van radicale moslims.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten