Samen op weg… naar Kerst

Vrijdag 12 december is hoe dan ook historisch: de eindconclusie over 40 jaar Samen op weg. In de kranten, op de radio en televisie heeft het ook aandacht.

Ik denk, dat het samen kerk-zijn van Christus wil bevorderen, dat jongeren en ouderen, binnen en buiten de kerken mogen ontdekken wat de kracht is van het geloofsvertrouwen in Jezus Christus.
Het samengaan van de drie SoW-kerken in de Protestantse Kerk in Nederland is een antwoord op de uitdaging om in eenheid en getrouwheid kerk van Christus te zijn, waarin verschillen van inzicht gebracht worden onder de hoede van de Goede Herder, die zich heeft ingezet voor de zijnen. De kerkvereniging wordt gezien als een historisch moment binnen het kerkvergaderend werk van Christus, waarbij tekortkomingen en onvolmaaktheden van onze kant ons pijnlijk bepalen bij de gebrekkigheid van ons handelen.

Wij dragen onze kerken op in de leiding van de Geest, die samen brengt waar wij verdeeld raken en die ons bepaalt bij de ene Heer, Jezus Christus, die Heer is over allen, aan Wie de macht is om ons te leiden in inzicht en wijsheid.

Wij bidden tot de Heer van de Kerk, dat Hij in deze nieuwe fase van kerk-zijn ons allen door zijn Woord en Geest wil behoeden en wil leiden tot een helder geluid in woord en daad.
Het samen op weg-gebeuren is niet het enige antwoord op de roepstem van Christus. Maar je zult het toch het beste wel met die roepstem van Christus in verband kunnen zien. Anders mis je het belangrijkste van kerk: nl. wat van de Heer is; en de erkenning: jij hoort ook bij de Heer.
Zo gaan we naar Kerst: de ontroerende ervaring: een Kind is ons geboren.

Een beetje: het Amalia-effect. De Koninklijke familie is blij; prinses Máxima en prins Willem-Alexander worden vader en moeder en heel het land zit aan de oranje muisjes. Prinses Catharina-Amalia is ons geboren.

Zo plaatst de engel Gabriël Jezus in ons leven: Hij is u geboren, heden in de stad van David…
Dit wordt ons vanwege de Heer bericht – en: ook voor jou is dit bericht. Kerk-zijn is communiceren, bemiddelen, vertrouwd raken, samen beleven en ontroerd raken en de lofzang gaande houden. Waarom? Omdat Christus Koning is.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten