Scherpzinnig als een slang en onschuldig als een duif

Dat is nou ook. Maarten ’t Hart wil als lijstduwer, dat de lijstaanvoerder van de Partij van de Dieren weg gaat uit de Tweede Kamer omdat ze Zevendedagsadventist is. Zo kraaide de haan van Maarten ’t Hart koning op de Paasmorgen bij de Vroege Vogels van de Vara. Wat is er aan de hand? Bij de Zevendedagsadventisten geloven ze volgens Maarten ’t Hart, dat Jezus spoedig wederkomt en alle ongelovigen verdelgen gaat. Als je dat gelooft, kun je ook niets voor dieren doen. Het lijkt een grap, maar op Pasen was ’t al een week na 1 april.

Ik moest meteen aan Luther denken. Hij zei: als morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag nog m’n appelboompje. Want in de verwachting van de wederkomst van de Heer moet je niet verlamd aan de grond genageld blijven zitten. Zegt de Here Jezus niet in de Rede over de laatste dingen, dat hij ons dan graag bezig ziet brood aan zijn volk te geven?

Ik weet uit zijn boeken, die ik deels met bewondering en deels met opgetrokken wenkbrauwen lees, dat Maarten ’t Hart een op z’n minst verwrongen beeld van het calvinisme heeft. Af en toe lijkt hij de klok te hebben horen luiden, maar weet dan ook werkelijk niet waar de klepel hangt. Overdrijven is ook een vak. Maarten ’t Hart heeft een hekel aan de Bijbel; en de God van de Bijbel kan op zijn sympathie niet rekenen. Hij vindt het wrede, onuitstaanbare gedachtespinsels. Offeren van lammeren en tere kalfjes komt regelmatig voor. Het offerlam speelt op de Grote Verzoendag een grote rol. En Maarten gruwt ervan.

Maar zou Maarten ook weten, dat de Here God een God van liefde is? En als Jezus terugkomt, dat Hij wel de Goede Herder is? God heeft laten weten, dat hij graag alle mensen wil behouden in het heil. En de door Maarten zo verafschuwde Calvijn dan? Die heeft de euvele moed gehad om de strafmaat en de offerpraktijk uit het Oude Testament niet normgevend te maken in de christelijke kerk.

Als Jezus zijn leerlingen op pad stuurt om mensen te vertellen, dat het Koninkrijk van God onder ons gekomen is in de aanwezigheid van Christus, adviseert Hij: wees scherpzinnig als een slang en blijf onschuldig als een duif! (Matteüs 10: 16). Scherpzinnig is ook: dat je niet alles wat links en rechts geroepen wordt zomaar voor zoete koek aanneemt. Onschuldig als een duif, zou wel eens kunnen slaan op dat wonderlijke van Gods genade. Als je leven in aanraking komt met Christus, weet je nooit van te voren, hoe genadig dat kan uitpakken. Want bij Jezus is verlossing en die weegt zwaarder dan grimmigheid en gramstorigheid. Omdat Maarten zo’n hekel heeft aan de Bijbel, loopt hij met verwrongen gedachten over God, Jezus en de kerk.

Nu, de kerk valt wel ’s tegen, maar God en Jezus niet. Misschien heeft Maarten het Nieuwe Testament toch harder nodig dan Hij dacht om met Calvijn te begrijpen, dat het offer van Christus geen offer van lammeren meer nodig maakt. Christus heeft alles volbracht. Juist in zo’n discussie over de dieren, begrijp ik nog beter waarom het Evangelie van Jezus Christus zo’n zegen is.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten