Scholierenprotest

Het is eigenlijk best een heel bijzondere zaak: het gaat in de politiek en in de maatschappelijke discussie de laatste twee weken over jongeren. 

Het kinderpardon gaat versneld uitgevoerd worden en wordt daarna meteen  opgeheven. En jongeren vragen aandacht, omdat ze de barricade bestijgen voor natuurbehoud. 

Donderdag was het zover, met de scholierenstaking voor het klimaat. Er gaat veel mis: tropisch regenwoud wordt te veel gekapt; de insectenpopulatie is in korte tijd wereldwijd met 75% afgenomen, Nederlandse weidevogels verdwijnen.

Malieveld te Den Haag op donderdag 7 februari 2019

Eerlijk gezegd vind ik het prachtig, dat zoveel scholieren uit het hele land de moeite hebben genomen om naar Den Haag te komen voor het milieu.

En minister Wiebes vind ik ook aardig: het klimaat is meer van jullie dan van ons.

Waarom vind ik dit een mooie gebeurtenis? Ik weet het niet zo goed, maar ik denk dat wel meespeelt, dat deze tieners niet tégen iets protesteren, maar vóór iets.

En ik vind het ook heel logisch, als een schoolleiding zegt: vervangende lesstof! 

Want als protesteren geen tegenprestatie vergt, is het te goedkoop.

Als de sfeer op school maar is: we zijn trots op jullie.

Ik zeg dat ook, omdat ik van de week op een avond heb gehoord, dat de jeugd niet meer zo politiek geïnteresseerd is of gemakkelijk wegkijkt van problemen, zoals populistische partijen dat ook doen. En ik was juist gloedvol aan het vertellen, dat de gereformeerde geloofsbeleving niet allen verticaal gericht is op het vertrouwen in God en dankbaarheid voor zijn liefde en trouw (in de komst van Jezus Christus zo sterk bevestigd), maar ook de horizontale kant heeft van hulpverlening, diaconaat en politieke beïnvloeding.

Dat diaconaat ontspringt aan de avondmaalstafel, waar Jezus centraal staat, die zijn leven geeft als een goede herder voor zijn schapen, ons ten goede! 

 

Het besluit rond het kinderpardon en het scholierenprotest vormen een mooi geheel, dat duidelijk maakt, hoe zorgvuldigheid en zorgzaamheid  niet ondergesneeuwd moeten worden door doelmatigheid en rechtlijnigheid. Goede afspraken zijn nodig met een groter draakvlak dan een krappe meerderheid kan bieden. 

Eigenlijk is dat wat mij zo opvalt over deze week: er worden hooguit 5.000 jongeren verwacht en het zijn er 15.000. Dat is dus meer dan je dacht of verwacht.

En daar moeten we m.i. naar toe, dat we een groter draagvlak krijgen en dat versplintering moet worden tegen gegaan en dat samenwerking hogere ogen gooit.

Mag ik ook nog noemen, dat we beter niet net doen alsof er niets aan de hand is,  of dat het tegengaan van klimaatverandering niks mag kosten? Klimaatwetenschap is een feitelijke wetenschap, die tendensen in kaart brengt. Je kunt beter die tendensen niet ontkennen. In de politiek, ook in de provincie, is het de uitdaging om serieus met elkaar bezig te zijn met de vraag, hoe je met de feiten het beste kunt omgaan.

En nu we in de kerken van Lunteren zondag het Heilig Avondmaal vieren, kan ik mij verheugen over het feit, dat Jezus Zich heeft gegeven tot verzoening van al onze miskleunen. En dat daarom de dienstbaarheid geen vieze smaak in de mond hoeft te geven. Want je wordt verder geholpen: uit de modderige sloot op de schone wal.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten