Stamtafel en beginselvastheid

Nee, ervaring met een stamtafel in een kroeg heb ik niet. Wel, bomen aan een tafel met een goed glas; daarover bewaar ik goede studentenherinneringen. Dat zat ’m in de combinatie van rust, gezelligheid en diepgang. En die sfeer mist nogal op de Nederlandse televisie. Het is een opgejaagd gedoe en de enige stamtafel is die van Barend en van Dorp en die heeft met beginselvastheid niets te maken.

Een stamtafel is een gesprek tussen gelijken over problemen die niet zwart wit getekend worden en niet alleen maar makkelijke opmerkingen. Ik geniet van een discussie waarin verschillende gezichtspunten elkaar aanvullen en niet afkraken.

In onze dagbladwereld en bij onze radio en televisie is de verzuiling verdwenen. Dat je vanuit een beginsel tegen de samenleving en haar vragen aan zou kunnen kijken, is volledig verdampt. Het zou aardig zijn, als de NCRV, KRO en EO een gezamenlijke stamtafel zouden oprichten, waar vaste en wisselende deelnemers de actualiteiten en roerselen in de samenleving zouden kunnen bespreken. Ook kerkelijke en theologische/gelovige vragen moeten dan aan de orde komen.

Willem Breedveld schreef een boeiend boek over de kracht en vooral ook de zwakheid van het politieke spel. Minister Donner mocht als eerste het boek ontvangen en daarbij iets zeggen. Hij stelt, dat onze democratie en rechtstaat het product vormen van boekdrukkunst en Verlichting. Het gaat om het schrift en de redenering.

En daar kunnen wij op inhaken. Want wij hebben het levende Woord in de Heilige Schrift met apostelen en profeten die redeneren, dat de vonken eraf springen. En wat zou de kerk zijn zonder de Bijbel? En bij het avondmaal kunnen we geraakt worden door het geheim van Gods verzoening in het dienende leven van Jezus Christus, voor ons gedaan en ons voorgedaan. En dat is goed voor de binnenkamer en voor de stamtafel. En reken maar dat die stamtafel door de Heilige Schrift erbij te betrekken beginselvaster wordt dan de waan van de dag.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten