Strenge regels

Op islamitische basisscholen gelden strenge regels. 

Zo mogen jongens en meisjes elkaar niet aankijken. En ze leren dat Allah een afschuw heeft van homoseksualiteit.  Artikel 23 van de Grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs is opgenomen, staat opnieuw onder druk naar aanleiding van een onderzoek dat Nieuwsuur en NRC uitvoerden naar islamitische basisscholen. VVD en PvdA willen het artikel aanpassen. Want gelijke behandeling weegt voor hen zwaarder dan vrijheid van godsdienst.

Ik zie het liever als één geheel in elkaars verlengde. Daarvoor is nodig dat je het veroordelende er uit haalt en respect voor elkaar daar voor in de plaats zet. In de Bijbel staat, dat God oordeelt en niet wij. De leer en het leven zijn twee eigenheden, die elkaar niet moeten overheersen. In de leer en in het leven kun je dan hoogstens menselijke conclusies trekken uit wat God wil. En eigen rechter spelen is uit den boze. In islamitische kring is eerwraak een grote spelbreker wat dit betreft.

Meisjes en jongens mogen niet dezelfde kleding dragen en geen ‘kleding van ongelovigen’ dragen en Allah verafschuwt homoseksualiteit. Dat leren kinderen op islamitische basisscholen in Nederland via het lesboek  Help! Ik word volwassen’, uitgegeven door de islamitische scholenkoepel ISBO, die het heeft ontwikkeld voor de 44 aangesloten basisscholen. Ook leren jongens en meisjes dat zij vanaf de puberteit bij elkaar uit de buurt moeten blijven en ook geen oogcontact mogen maken. Oogcontact geldt namelijk als „een vorm van overspel, aldus het boek, en daarop staat „een grote straf in het hiernamaals”. 

Met behulp van een korantekst over Loet (Lot) leren kinderen dat Allah een volk vernietigde omdat daar homoseksualiteit voorkwam. Volgens het lesboek is op dit verhaal „het verbod in de islam op het hebben van gemeenschap met iemand van hetzelfde geslacht” gebaseerd. Ook transgenders komen voor in de methode: een geslachtsverandering is „niet toegestaan” en Allah „vervloekt” jongens die op meisjes willen lijken en andersom.

Christelijk geloof

Het lijkt me heel belangrijk dat het christelijk geloof nadruk legt op de hartstocht van God en de liefde van God en geen blinde woede of alleen maar een vernietigend oordeel. Het geheim van vergeving, verzoening en trouw van God horen in het christelijk denken voorop te gaan.

Ik merk op catechisatie, dat dit soms niet als erg helder overkomt.

Klip en klaar dingen fout of goed noemen is heel wat makkelijker. 

Maar zo makkelijk is het leven niet als je het pastorale en diaconale erin mee laat komen.

Geen geweld

Na vragen van NRC en Nieuwsuur is een aanvullende lerarenhandleiding opgesteld. Docenten krijgen het advies om vooral aandacht te schenken aan de fragmenten waarin staat dat moslims geen geweld mogen gebruiken tegen homoseksuelen.

Onbekwaamheid

Yassin Elforkani, hoofdimam van de Blauwe Moskee in Amsterdam Slotervaart, vindt de uitkomst van het onderzoek „schrikbarend.” Tegelijkertijd wil hij niet meedoen aan een „heksenjacht” tegen het salafisme. „Ook orthodoxe islam moet een plaats hebben.”  De imam ziet voor salafistische kringen een grote verantwoordelijkheid. Tegen dit gedachtegoed moeten salafistische moskeeën een duidelijk statement maken en „zulke figuren” geen les laten geven, aldus Elforkani. 

Uit het vaak ontbreken van een „degelijke theologische opleiding” en het „zwart-wit denken” blijkt volgens hem de onbekwaamheid van de aan het onderzoek onderworpen imams. Vanwege de grote vraag naar sprekers krijgen zij toch een podium, aldus de imam. 

Wat is salafisme? 

Het salafisme is een soennitische stroming binnen de islam. Het woord salafisme is afgeleid van het Arabische salaf, te vertalen als ”voorganger” of ”vroegere generatie”. Salafisten claimen dat ze de eerste drie generaties moslims zo nauwgezet mogelijk navolgen. Soennitische moslims zien deze voorouders vooral als een bron van inspiratie; salafisten zien hen als bron van imitatie. Salafisten kenmerken zich door hun letterlijke interpretatie en strikte naleving van de bronteksten. Naar schatting telt Nederland tussen de 30.000 en 50.000 salafisten, onderling vaak verdeeld.

Onderzoek

Nieuwsuur en NRC deden onderzoek naar tientallen salafistische of door het salafisme beïnvloedde onderwijscentra door het hele land. De onderzoekers beluisterden meer dan zeventig uur aan audio- en video-opnames, en bestudeerden de lesstof. Daaruit blijkt dat docenten de sharia, islamitische wetgeving, verheerlijken. Kinderen krijgen bijvoorbeeld te horen dat niet-moslims de doodstraf verdienen, meldden het actualiteitenprogramma en de krant dinsdag jl. 

Aan de kinderen wordt duidelijk gemaakt wie ‘vijanden’ of ‘ongelovigen’ zijn. Overspeligen, homoseksuelen en afvalligen verdienen de doodstraf. Bij een meerkeuzevraag konden de leerlingen bijvoorbeeld kiezen welke straf de juiste was: ”a. zweepslagen, b. stenigen, c. doden met een zwaard”. Zo’n duizend kinderen zouden er na schooltijd, dus buiten het reguliere onderwijs, en in het weekend bijlessen volgen. 

Onderwijs over de zweep?

Dit soort onderwijs, waarin je leert welke straf er gegeven moet worden, slaat de plank voorledig mis. 

De mens is vooral geroepen tot leren een goed medemens te zijn, helpend, eventueel corrigerend, maar een opbouwend staatsburger. In het christelijk onderwijs leren we, dat God zegt: “Mij komt de wrake toe” – en die komt ons dus niet toe!

Alles hetzelfde?

Wie zei er ook weer, dat alle godsdiensten op hetzelfde neerkomen?

Op de startzondag, aanstaande zondag, komen de puntjes weer op i te staan. Want een oordelend christendom slaat de plank mis.

Juist een verwondering over Gods genade en liefde laat ons zien, dat er ondertussen nog wel iets aan ons te sleutelen is. God laat ons niet wat we zijn, maar vernieuwt ons. Dat noemen we het heiligend werk van de Heilige Geest. Zorg maar dat je daar bij komt!

Ds. Wim Scheltens

 

Vergelijkbare berichten