Studiereis ‘Onopeefbaar verbonden (met Israël) 2018 (2)

Waarom is Jeruzalem anders dan alle andere steden?

In de conferentiezaal van het Pontifical Institute Notre Dame hebben we op 1 februari geluisterd naar een lezing  van dr. Munther Isaac, een Palestijns christen en tevens decaan van het Bethlehem Bible College.

 

Dr. Munther Isaac

Het gaat over een Bijbelse theologie van het heilige land. Volgens hem zijn er drie dimensies die in ons denken bij elkaar gehouden moeten worden: de aanwezigheid van God in een land maakt een land heilig, de heiligheid van een land is afhankelijk van de heiligheid van de mensen en een land zelf vraagt om heiligheid. Als we deze drie dimensies bij elkaar houden kunnen we nooit het land verabsoluteren. Gehoorzaamheid aan God is belangrijker dan het hebben van het land. Daar zit zijn moeite met de claim van Zionisten, dat het geografische land Israël en daarmee Jeruzalem en de plek waar de tempel stond een bijzondere status hebben.

 

Voor veel Joden is de aanwezigheid van God blijvend, ook al is de tempel verwoest 

Isaac ervaart als christen, dat Jezus degene is in wie God aanwezig is op aarde. Zodoende is er geen specifieke betekenis meer voor Jeruzalem of de tempel als heilige plaatsen. Jezus Zelf is tempel, de ultieme heilige plaats.  En heilige grond is iedere plek waar Christus present is en waar Hij present is, is geen ruimte voor uitsluiting van wie dan ook. Hier zien we hoezeer zijn theologie existentieel geladen is. Hoe noodzakelijk het is voor ons om deze stem van een Palestijns christen ook te horen. Het was een bijzonder moment toen een gelovige Joodse vrouw vertelde, hoe goed het ook voor haar was om dit verhaal te horen en te begrijpen, hoe hij de Schrift leest.  Andersom kun je je afvragen of er vanuit de theologie die Isaac voorstelt, nog wel iets te leren valt van hoe de Joden de Schrift lezen. Wordt hun stem niet onverstaanbaar in deze manier van denken?

 

 

 Met een reactie in actie

Vanuit onze groep mocht ik reageren.

Daar wil ik hier verslag van doen.

Wat maakt Jeruzalem tot een speciale, heilige plaats?
Waarom is Jeruzalem een andere stad dan alle andere steden?

Deze weken is ons studieproject gericht op ‘onopgeefbare verbondenheid’ met Israël en de mensen in en rondom dat land.

Voor mij is de trouw van God een belangrijke basis voor theologie.

God is meer verbonden met een nieuw begin dan met beëindiging, meer met nieuwe kansen en verzoening dan met scheiding.

The positie van de christen-Palestijnen is niet eenvoudig. Jullie voelen je niet vrij. Jullie voelen onderdrukking. We waren in de Tent of Nations, vlakbij Bethlehem. We zagen de problemen en we voelden de hoop dankzij Christus. Als Nederlandse predikanten steunen wij de hulp vanuit onze Protestantse Kerk in Nederland aan jullie.

We proberen te kijken naar de beloften van God aan het volk van Israël, dat het volk veilig kan leven. We proberen te vragen aan Israël: wil alstublieft contact hebben met de christen-Palestijnen.

Tot slot drie theologische statements:

1. Het verbond van God is ten diepste meer open voor heidenen dankzij Christus.

2. Vervulling is niet hetzelfde als plaatsvervanging: Jezus zegt geen tittel of jota van de wet te ontbinden.

3. Waarom is Jeruzalem anders dan alle andere steden?

Omdat Jezus heeft gebeden voor de vrede van Jeruzalem en nog verder: dat Jeruzalem mag weten wat tot haar vrede dient; dat Abraham en Isaac hier zijn geweest op de berg Moria, dat de tempel hier gestaan heeft met het altaar van de verzoening; dat Jezus als jongen geleerd heeft in de tempel en later als leraar heeft opgetreden in de tempel; ten diepste, omdat Jezus hier heeft geleden om onze overtredingen en omdat Jezus hier is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Allemaal dankzij de trouw van God.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten