Studiereis ‘Onopeefbaar verbonden (met Israël) 2018 (3)

 

Een synagoge en een haven in Magdala

Magdala is bekend, dankzij de Bijbelse figuur Maria van Magdala. Van haar is bekend, dat Jezus zeven demonen had uitgedreven (Lucas 8:2).

Magdala is een vissersdorp gelegen vlak bij Tiberias aan het Meer van Galilea – in de Joodse Oorlog (66-70 na Chr.) verwoest.

De Maria Magdalena Kapel in Magdala

Als er in Israël een nieuw gebouw moet komen, is het verplicht eerst archeologisch onderzoek te doen. De moslim Arfar Nadschar doet al tientallen jaren mee aan dit archeologisch onderzoek. Zo kwam hij ook in Magdala.

 

Archeoloog Arfar Nadschar bij de opgraving van een synagoge

In Magdala wilde de Rooms-Katholieke Kerk een kerk en hotel maken om de gedachtenis aan Jezus bij het Meer van Galilea kracht bij te zetten. Daarbij gaat het vooral om vrouwen rondom Jezus in de Bijbel, zoals Maria van Magdala; Johanna en Susanna (Lucas 8: 2,3); Het dochtertje van Jaïrus, de bloedvloeiende vrouw (Markus 4: 27 en 41; Maria en Martha (Lucas 10:38); Salome, de moeder van Jacobus en Johannes, zonen van Zebedeüs (Matteüs 20:20); de schoonmoeder van Simon Petrus (Matteüs 8:15); Maria Clopas als zuster van Maria, de moeder van Jezus, Johannes 19:25). Ook de herinnering aan de visvangst speelt een rol: de kerk heet Duc in Altum (= Vaar naar diep water; Lucas 5:4).

 

Synagoge te Magdala

Bij de bouwplannen werd enkele decimeters onder het grasveld een heuse synagoge opgegraven. Dat is nog geen tien jaar geleden ontdekt. Wat blijkt? De synagoge is ouder dan de verwoesting van de tempel (jaar 70 na Chr.). Dat is belangrijk, want men dacht vaak, dat de synagoge opkwam na de verwoesting van de tempel. Nu blijkt het Evangelie meer recht van spreken te hebben, dat Jezus in de synagoge van Nazareth en Kapernaüm was.

Ook is er een haven gevonden: uniek – want we dachten, dat de bootjes uit het water alleen op het droge getrokken werden.

 

Pater Eamon Kelly

De Ier, pater Kelly, heeft ons op wervelende wijze rondgeleid. Hij is een toegewijde directeur. Kenmerkend is voor hem: hier is Jezus in actie geweest!

Er kon geen twijfel aan bestaan of dit zou een bekend centrum worden van conferenties en ontmoetingen, waarbij vrouwelijke deelnemers op de voorgrond zouden staan.

De grote gebedsruimte heeft een bijzonder altaar: een schip. Jezus heeft ook in een schip geslapen, toen de storm opkwam en de leerlingen dachten dat ze zouden vergaan. Ik ben er, zei Jezus. En die herinnering is belangrijk, vindt Father Kelly.

Het altaar is een schip in de gebedsruimte van Duc In Altum (= Vaar naar diep water – Lucas 5:4)

met uitzicht op het Meer van Galilea

Zo zijn er oude en nieuwe plaatsen, die de gedachtenis aan Gods wonderbare heilsdaden centraal stellen.

Het is weer een leerzame studiereis geweest.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten