Studiereis ‘Onopeefbaar verbonden (met Israël) 2018 (4)

Heilige Plaatsen

De Heilige Grafkerk in Jeruzalem is wel het meest bijzondere plekje in Jeruzalem voor het christelijk geloof. In die kerk wijst alles op het lijden en de opstanding van Jezus. Want de kerk is gebouwd op en tegen de rots van Golgotha en over de tuin van Arimatea met het graf van Jezus.

 

De graftombe van de Heilige Grafkerk in Jeruzalem –herinnering aan het graf van Jezus

De loop der geschiedenis van de Heilige Grafkerk

De huidige kerk, die je bezoeken kunt, komt vooral uit de twaalfde eeuw. Dat komt door bouwactiviteiten van kruisvaarders. Niet vergeten: daar stond al een kerk, die aan het begin van de elfde eeuw door de toenmalige islamitische heersers geheel verwoest, inclusief de plaats van de graftombe. Die kerk was gebouwd in opdracht van Helena, de moeder van de Romeinse keizer Constantijn.

Helena was in Jeruzalem op zoek naar plaats waar Jezus is geweest.

Op haar zoektocht naar de plek van Jezus’ opstanding werd ze gewezen op een Romeinse Venustempel uit het jaar 135. Keizer Hadrianus bouwde die tempel om te voorkomen dat die plek door christenen vereerd zou worden. Toen Constantijn die Venustempel in 327 liet afbreken, kwam een graftombe te voorschijn. Die graftombe bevatte een rustplaats van kalksteen, die door de mensen in Jeruzalem werd aangewezen als het graf van Jezus. Constantijn liet daar een plaat op leggen. En hij liet er een heel grote kerk omheen bouwen. Zo konden christenen hun geloof beleven in de ruimte om dat graf – dat graf dat openging voor de Opgestane Heer. Nu lag het graf oorspronkelijk buiten de muren van Jeruzalem zoals die in de eerste eeuw waren. Al vrij snel daarna werd de stad uitgebreid en kwam het graf binnen de muren te liggen. Dat men desondanks toch deze plaats aanwees, maakt daarom een betrouwbare indruk.

Nauwkeurig onderzoek

Dr. Michael Mulder, een van de begeleiders van onze studiereis, vertelt in het Nederlands Dagblad van 6 december 2017, hoe men via radarmetingen heeft ontdekt, dat onder de huidige marmeren platen (uit 1555) nog een andere grafsteen ligt. Die steen is op een kalkstenen rustplaats gemetseld met een eenvoudig kruis erop gegraveerd. De specie waarmee die steen is aangebracht, is nauwkeurig onderzocht met een techniek die kan vaststellen wanneer het kwarts in het metselwerk voor het laatst in zonlicht is geweest. Uit die berekeningen blijk, dat de steen rond 345 moet zijn aangebracht: precies de tijd waarin de kerk door Constantijn gebouwd werd.

 

Rondom de Armeense father Samuel staan we nog na te genieten van de unieke inkijk onder de Heilige Grafkerk met uitgesleten stenen van een van de opgangen naar Golgotha

Met velen

Juist met veel mensen tegelijk aandacht hebben voor een heilige plaats is bijzonder. Je wordt uit je eigen gedoe opgetild. Tja, waarom zou Hadrianus de graftombe voor christenen ontoegankelijk hebben

gemaakt? Waarom heeft een moslimheerser de graftombe verwoest? Waarom komen christenen uit de hele wereld graag juist hier?

Geloof zit in je hart

De mensen die wij gesproken hebben, waren mensen die hun werk daar hadden of bezoekers. Steeds hoorden we: het geloof zit in je hart en niet in de heilige plaats. Het geloof in Christus wordt gewekt door de Geest en niet door de heilige plaats. De heilige plaats staat op nummer 2. En op die plaats kan het geloof zich verdiepen in ontroering, verwondering en dankbaarheid, dat God hier dingen heeft laten gebeuren die voor jouw heil en verlossing belangrijk zijn.

Zo gezien is aandacht voor de springplank van het geloof een verrijking voor het geloof.Column 20180224.2

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten