Te hoge verwachtingen

Vandaag, zaterdag 31 augustus, staat Lunteren in het teken van de Oud Lunterse Dag. Het hele dorp zit op slot.

Daar hebben we al jaren ervaring mee en het gaat goed, want het station laat Connection de mensen rustig af- en aanvoeren. Daar hebben ze in Scheveningen nog geen verstand van. Daarom is de jaarlijkse vuurwerkshow afgelast wegens te veel belangstelling. Te veel? Ja, te veel auto’s! Zodat de wegen verstopt zijn. Vier toegangswegen dicht en Scheveningen zit op slot. Kunnen ze van Lunteren leren hoe dat moet! 

Veel pret hoort bij deze dag. Je kunt het de franje noemen.

Na de franje komt de bezinning. Dat doen we zondagavond in de welkomdienst. Dat past ook bij Lunteren, want het Lunterse Vrouwtje draagt in haar rechterhand een Bijbeltje –  kijk maar op het Nieuwe Erf.

En in deze column is er ook wat bezinning.

Ik wil ik iets vertellen van een themamiddag op donderdag 29 augustus 2019 van de Confessionele Beweging over de kerk. Nynke Dijkstra-Algra heeft ons wat bijgepraat over de kerkelijke situatie. Ze is beleidsadviseur van de scriba van de synode.

Ze vertelt, dat overal dezelfde twee vragen leven: hoe krijgen we de jeugd weer in de kerk en hoe komen we aan nieuwe ambtsdragers. Tegelijk legt ze er nadruk op, dat er heel veel moois gebeurt in allerlei gemeenten. Ik herken dat beeld geheel. Je moet naar het hele plaatje kijken, anders word je pessimistisch of te optimistisch.

Waar ik van ben geschrokken, is het volgende. Nynke vertelt: veel gemeenten denken, als ze een jonge predikant kunnen krijgen, dat dan de jeugd vanzelf weer in de kerk komt, omdat ‘jong’ verstaat ‘jong’  en ‘jong’ trekt ‘jong’ aan.

En zo werkt het niet.

In veel gemeenten leven zodoende te hoge verwachtingen aangaande jonge predikanten. Ziedaar: de hoofdoorzaak, dat veel jonge predikanten last krijgen van een ‘burn out.’

Mijn moeder heeft mij altijd geleerd: als je ergens te veel van verwacht, valt het vaak tegen. 

En dat zou ik ook over de kerk willen zeggen. 

Wie van een predikant te veel verwacht, bouwt zijn eigen teleurstelling in. Laat de predikant rustig herkend worden op de kern van het predikantschap: roeping, theologische kennis, gaven, trouw.

De kerk is geen theater waar de gemeente door de dominee vermaakt moet worden.

Een beetje humor kan geen kwaad, maar het is geen entertainment. Kerk is ook geen volksuniversiteit. 

1. In de kerk lezen we Gods Woord, dat wil doorwerken in onze harten en in onze samenleving in de richting van barmhartigheid en rechtvaardigheid.

2. In de kerk worden de gebeden opgezonden over mensen in hun kwetsbaarheid. 

3. In de kerk wordt de lofzang gaande gehouden. 

4. In de kerk vindt lofprijzing rond Jezus Christus plaats, omdat God de zijnen niet vergeet en niet loslaat wat een begin vindt in zijn hand.

Als op de zondag die vier elementen terugkomen in de kerk zijn alle normale verwachtingen uitgekomen. Wie meer wenst, bouwt onvrede op met alle gevolgen van dien.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten