“Techniek lost alles op”

De moderne Westerse mens vindt het bestaan van God zeer onwaarschijnlijk. 

Religie zou een achterlijke bezigheid zijn voor onzekere, domme mensen. Moderne, hoogopgeleide, redelijk denkende, welvarende Westerse mensen kunnen zich niet voorstellen, dat gelovigen hun leven laten bepalen door eeuwenoude primitieve boeken. Dat heb ik zitten lezen op een website van het programmablad EO-visie. Ik las nog meer: in de Bijbel staan verhalen, verklaringen en regels die wel zouden passen bij de maatschappij van primitieve samenlevingen, maar in een hoogontwikkelde samenleving niet nodig zijn. De moderne mens zou God niet meer nodig hebben als verklaring voor het ontstaan van de wereld, als bescherming tegen onverklaarbaar natuurgeweld of als hoeder van de moraal. 

Het is ook een veel gehoorde reactie bij de gasten in het programma “Adieu God?” van de EO. Die gasten blijken af te haken bij het christelijk geloof omdat (meestal in hun tienerjaren) het besef doordringt dat de wereld anders is ontstaan dan ze als kind leerden. 

De wetenschap houdt zich bezig met waarneembare en logische verklaringen, en daar past iets als ‘God’ niet in. En het Westen is sinds 1945 welvarender dan ooit. Dus we hebben hier God niet meer nodig. Ziekte wordt succesvol bestreden door slimme mensen via de wetenschap; de levensverwachting stijgt dus met dank aan de wetenschap. Voor grote problemen zoals de klimaatverandering verwachten we technische oplossingen van de wetenschap.

En gelovigen? Ach, dat zijn sukkels, die zich hebben laten indoctrineren door hun ouders. Een geloof dat is gebaseerd op een boek van duizenden jaren oud – ontstaan in de context van een primitief rondtrekkend woestijnvolk in het Midden-Oosten. Wat heeft dat met ons te maken? Tot zover een analyse van de door mij geraadpleegde website.

Bezieling?

Ik overdenk dit allemaal, nadat we donderdagavond net gelezen hebben in de eerste brief van Johannes. Hoe hij nadruk legt op wat hij gehoord, gezien en aangeraakt heeft. Drie van de vijf zintuigen zijn in beweging gekomen. Omdat hij in de kring van het begin rondom Jezus is terecht gekomen. Niet zo maar, want hij is geroepen om erbij te komen. En dan gaat het over liefhebben en proberen om haatgevoelens op afstand te houden. Het gaat over: in het licht blijven en de verblindende duisternis op afstand houden. Zo gaat het ondertussen om een sociale grondhouding die niet draait om ‘ik en mezelf’. Omdat het uitermate rekening houdt met wat de ander bezighoudt. 

En daar raak je meteen aan de bezieling ten dienste van een goed functionerende samenleving.

Dat de techniek oplossingen moet geven, dat lijkt me duidelijk. 

Bio-industrie en beheersing van stikstof vragen om een stevig technisch onderzoek, waarin effecten worden berekend, die geloofwaardig zijn, ja zeker! Maar mensen mogen ook aangesproken worden op hun geloofwaardigheid. En dat liefst niet kribbig en verongelijkt en met het wijzende vingertje, maar liefdevol en begripvol.

Zou de techniek alles kunnen oplossen? Ik denk van niet. Ik denk dat menselijkheid en zorgvuldigheid geen technische zaken zijn, maar persoonlijke elementen vormen. Personen kunnen het beste functioneren, als ze bezield worden en bezielend werken. En volmaakt zijn we niet en daarom is het zo goed, dat je van onverwachte zijde opeens hoort over vergeving en verzoening. Zo’n apostel Johannes heeft een drive omdat hij iets beleefd heeft, wat grote indruk op hem heeft gemaakt. Moeten we die indrukken in de kliko gooien, omdat ze uit ver vervlogen dagen komen? Of zullen we eerst die indrukken eens proeven, hoe ze smaken?

Kan het oprechte van die indrukken misschien ook positief doorwerken in ons?

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten