Telt alleen goud?

Het is niet alles goud wat er blinkt, maar op de Spelen telt goud. Inge de Bruin sloeg de spijker op de kop. Ze wilde graag goud op de 100 meter vrij, maar van mislukking wilde ze niets weten: ze had niet verloren, ze won zilver! (Ze wilde wel heel graag goud op de 50 meter.) Dat is groots, als je naast het goud grijpt en toch blij bent met zilver.

In de Olympische Spelen gaat het niet alleen om winnen, hoewel het er natuurlijk toch om gaat. Zo is sport. Maar ook het meedoen telt. Ook dat je de ander als beter dan jou kunt erkennen. Paulus maakt daar ook een punt van: “in ootmoedigheid achter de één de ander uitnemender dan zichzelf” (Filippenzen 2: 3). Waar heeft Paulus dat vandaan? Hij heeft het van Jezus gezien. Hij is dienaar van Jezus en vindt belangrijk waar Jezus voor staat.

Ik vind de gedrevenheid van Erica Terpstra en van Mart Smeets heel aardig om te zien. Ook zij vinden het leuk om ‘kanjers’ aan tafel te ontvangen. Maar iedere medaille telt. Niet alleen goud telt mee.

Kun je dat nu ook op de kerk betrekken. Telt alleen wat voor jou als goud blinkt? Ben jij alleen tevreden als het je 100% naar de zin gaat? Kun je alleen enthousiast worden, als een kerkdienst je raakt? Of kun je al delen in het feit, dat het zo goed is om week in week uit de dag van Jezus’ opstanding te vieren?

Dat we op die dag van samenkomst vervuld worden met aandacht voor Jezus, zijn betekenis voor ons en de ander. Dat we erbij bepaald worden, dat dit alles de liefde van God uitademt. En soms treft het doel, soms schiet het er wat langs heen. Maar niet alleen goud telt. Zilver en brons doen ook mee.
Ben je in de gelegenheid om mee te doen met een stukje kerkenwerk. Of denk je: ik kan dat niet. Weer is ‘t waar: niet alleen goud telt, ook zilver en brons doen mee.

In de kerk staan we erbij stil, dat God alle gaven geeft om tot bloei te kunnen komen. En we kunnen elkaar wel eens dwars zitten en in de knel duwen, zodat er van die groei niet alles terecht kan komen. Maar goud, zilver en brons tellen mee, omdat ze alle drie iets uitdrukken van inzet en kwaliteit.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten