Terugblik op Pasen 2005 en verder

We kunnen terugkijken op een heel bijzonder Paasweekend. Veel spontane medewerking in de Paasdiensten. Ik denk ook aan de Goede Vrijdag met de uitvoering van enkele koorstukken uit de Johannes-Passion van J.S. Bach. Ook de diensten in de stille week waren een bijzondere belevenis. We zijn de hele week met andere gemeenten in ons dorp bepaald bij de betekenis van het lijden en de opstanding van Christus. En dan valt het op, dat er altijd mensen in beeld komen. Want Christus staat niet op Zich. Hij krijgt in de Bijbel vooral aandacht in relatie met andere mensen: Pilatus, Simon van Cyrene, Maria en Johannes, de moordenaar aan het kruis, Josef van Arimatea, Maria van Magdala. Na Pasen komen Thomas, Petrus en de andere discipelen in beeld. Indrukwekkend om te zien, hoe Jezus steeds weer een goede herder is.

Heel apart was na de ochtenddienst de zang ten huize van de familie Brons: ruim twintig gemeenteleden trokken met elkaar na de kerkdienst naar hen toe. We zongen drie liederen, er is iets verteld over de nieuwe paaskaars en de zegen is uitgesproken. En wie meegegaan is was ontroerd. Ook dat is kerk. Br. Cees Brons heeft het heel bewust meegemaakt en was diep ontroerd. Dinsdag is hij gegaan naar het verpleeghuis Pieter Pauwcentrum, Costerweg 75, 6702 AA Wageningen.

En nu mag het grote nieuws van Christus in ons leven weer vernieuwend en verkwikkend doorwerken. We hopen, dat dit in ons eigen leven verzoenend en vredelievend en warmhartig door kan werken. We hopen, dat in de kranten en radio en televisie de betekenis van Christus’ opstanding ook aandacht mag krijgen. Er is zo’n grote kaalslag gaande. De verzuiling is voorbij, maar de identiteit van christelijk-maatschappelijke betrokkenheid moet gevoed worden en bij de tijd gebracht worden en daar hebben we denkers en doeners, schrijvers en sprekers voor nodig. En ook media die dit ten gehore willen brengen. De Raad voor Cultuur wil graag de omroepverenigingen kwijt en ook Nederland 3, Radio 2 en radio 747 AM – juist die radiozender zendt in het weekend godsdienstige programma’s uit, moet dat nu weg? Gelukkig laat het regeringsbeleid de omroepverenigingen in tact. En een vereniging is zo sterk als haar identiteit en haar leden sterk staan. En sterk sta je, als je in zwakheid en onrust met Petrus kunt zeggen: Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd…

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten