Veiligheid in vrijheid 

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft in haar toespraak ter gelegenheid van de jaarwisseling het jaar 2016 een jaar vol zware beproevingen genoemd. Islamistisch terrorisme vormt de grootste uitdaging voor Duitsland.

Daarbij zegt ze overtuigd te zijn van de veerkracht van het Duitse volk.

Centraal in haar televisietoespraak staan de vluchtelingenproblematiek en terroristische dreiging. Zo noemt Merkel het “ziekmakend” dat er terroristische aanslagen worden gepleegd door mensen die naar Duitsland komen voor een veilig bestaan. Daarmee verwijst ze naar de dader van de aanslag in Berlijn, de Tunesische asielzoeker Anis Amri. “Dat soort mensen maakt de Duitse gastvrijheid belachelijk”, zegt ze.

Angela Merkel op Oudejaarsavond 2016l

Tegelijk legt ze er nadruk op, hoe belangrijk het is dat Duitsland vluchtelingen blijft ontvangen. “Met menselijkheid en solidariteit nemen we stelling tegen de terroristen.” Ook zegt ze, dat het Duitse volk de veerkracht heeft om die kracht ook te tonen. Veiligheid in vrijheid is kernpunt in de Duitse politiek. De overheid doet er al het mogelijke aan en zal nog meer doen, als het mogelijk is.

“Als we doorgaan met onze levens en onze werkzaamheden, zeggen we tegen terroristen: Jullie zijn van haat vervulde moordenaars, maar bepalen niet hoe wij moeten leven. Wij zijn vrij, medemenselijk, open.”

Verder spreekt de bondskanselier haar steun uit voor de Europese Unie. Ze zal haar optreden bewust gelardeerd hebben met een glimp van de Duitse vlag en van de Europese Unie. Als leidinggevende in de Unie ziet ze heel goed, hoe de organisatie moeizaam opereert. Ze noemt het vertrek van Groot-Brittannië een flinke klap. Toch kan Duitsland volgens haar nooit denken dat alleen verdergaan meer toekomst biedt. Ook al het gaat om de buitengrenzen  is dat een gezamenlijk beleid van alle lidstaten van de Europese Unie. Daarom vindt Angela Merkel, dat de vragen hierbij ook in een gezamenlijke verantwoordelijkheid opgelost moeten worden.

Tot slot blikt ze vooruit op de verkiezingen van volgend jaar. Die moeten volgens haar vreedzaam en respectvol verlopen. Ze zegt: “Ook in 2017 moet worden gewerkt om verbondenheid, democratie en een sterke economie te waarborgen. Dan gaan we de toekomst ook na dit zware jaar vol vertrouwen tegemoet.”

Er is veel kritiek op Angela Merkel omdat ze niet loskomt van haar zegswijze over de vluchtelingenproblematiek: ‘Wir schaffen das’. Hoezeer ze ook accent legt om de gezamenlijke aanpak die nodig is en de enorme steun van veel vrijwilligers.

Maar ik ervaar de solidariteit met mensen in nood als belangrijk. Daarbij behoren passende overheidsmaatregelen (opvang, begeleiding, beoordeling of er een verblijfsvergunning gegeven kan worden, huisvesting en integratie).

Syrische asielzoeker deelt rozen uit in Nijmegen uit dank voor hulp en opvang

Onze culturele en maatschappelijke ontwikkeling laat zien, dat mensen zichzelf gelijk geven. Deze beweging gaat de kerk niet voorbij.

Het met elkaar overleggen en elkaar inspireren is een schaarse activiteit aan het worden. Ook hier heeft Angela Merkel oog voor. En ze legt er nadruk op, dat in Duitsland de politieke leiding oproept om reacties te geven en kritiek te leveren. Daar wordt dan naar geluisterd en al of niet gekozen voor een bijstelling van beleid. Iedereen kan toch begrijpen, dat niet iedereen die wat roept ook ‘gelijk’ kan krijgen!

Als wij in de kerk vergaderen, is dat geen vergadercultuur, maar een serieuze poging om recht te doen aan de velerlei gaven die de Here God aan ons individueel ten dienste van het gezamenlijke heeft gegeven. Dat geestelijke proces wordt gedwarsboomd door het verschijnsel van ‘ik heb toch gelijk’.

Angela Merkel laat als leidinggevende zien, hoeveel belang ze eraan hecht, dat iedereen in Duitsland de kans krijgt zijn of haar talenten in te zetten. En daar wenst ze Gods zegen over. Eerlijk gezegd vind ik dit alles indrukwekkend.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten