Veranderd…

Sinds 9/11 is de wereld veranderd?, vroeg de journalist aan de piloot. Antwoordde de piloot: de wereld was al veranderd, maar dat wisten we nog niet.

Een mooi antwoord: de verandering gaat vooraf aan het openlijk zichtbare. Gaat het zo ook niet met geloof, met het leven?

Je vraagt je af, hoe zal het gaan. Met de voortgang van de wereld, als er zoveel strijd is, zoveel haat, zoveel onbegrip, zoveel akeligs. Maar dan opeens bloeit een leven op en open. Een kind wordt geboren en het leven neemt ‘m mee. Een volwassen mens wordt ‘t duidelijk, dat er gekozen kan worden voor Eén die voor jou kiest, ook al kies jij (nog) niet voor Hem.

Wonderlijk is dat, dat de hoogheilige God zo ‘gemakkelijk’ met Zich laat omgaan. Ach, ik denk aan dat mooie gedichtje van J.B. Charles: ‘Een kleine psalm’:

Hij alleen zou met een grote sigaar
in de mond op straat mogen lopen,
met de duimen in zijn vest,
want Hij is God.
Maar Hij doet het niet
want Hij is God.

Deze gedachten, gevoelens en inzichten moet we maar niet verliezen onderweg in ons leven. Temidden van haat, katsjoesja’s, schuilkelders (waar tijdens luchtalarm in Haifa buurtbewoners en ‘toevallige’ voorbijgangers samenkomen; terwijl er buitensporig veel inbraken zijn in de huizen tijdens luchtalarm), is er toewijding, zorg, hartelijkheid. In onze ziekenhuizen en verpleeghuizen, ach, ideaal is alles niet, maar de zorgzaamheid en de inzet zijn er wel.

Zo zit het leven in elkaar. Waar mensen zich geven, daar kan liefde en vrede ontstaan. Die kans is er ook in de haarden van geweld in onze wereld. In Hebron wordt een auto verbrand van christenen-Palestijnen die in gesprek zijn met een moslim-man, die onder indruk is gekomen van het Evangelie van Jezus Christus. Juist in de knel, juist waar de haat en gewelddadigheden door de straten gieren, juist daar kan een diep verlangen opbloeien naar de vrede met God, die liefde is. Zoals een hert smacht naar de wateren, zo smacht mijn ziel naar God. Honger en dorst en ontrecht toepen verlangens wakker naar beter. En in dat verlangen werkt de Heilige Geest richting Jezus Christus. Zou het zo niet zijn?

En als er iets verandert, gebeurt dat al lang voor dat je die verandering merkt.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten