Verdraagzaamheid

Het schijnt niet eenvoudig te zijn verdraagzaam te blijven, als de emoties hoog oplaaien. Ik denk aan een auto-ongeluk (‘kat- en muisspel’), doordat iemand zijn auto dwars op de autoweg bij Den Haag plaatst. Ik denk ook aan de heer Wilders, die in en buiten de Tweede Kamer zijn zegje doet over dubbele paspoorten en dubbele loyaliteit. Wie die combinatie heeft bedacht, moet volgens mij al een klein kronkeltje achter de rug hebben. Maar dat de kranten en radio en televisie daar zoveel aandacht aan besteden, is ook wat overdreven.

De wonderlijke manier van omgaan met elkaar in de Tweede Kamer is er ook schuldig aan. Waarom laten de Kamerleden Wilders niet praten en gaan ze zelf over hun eigen dingen praten? Daar zou de Kamerleden nog iets kunnen leren van hoe het in de synode toegaat (toeging?): daar mag (mocht?) je niet ingaan op wat een ander had gezegd. Je houdt je eigen verhaal en als er een voorstel van wijziging was ingediend, kon je daar kort en gemotiveerd je reactie op geven. De voorzitter van de synode hamerde je af, als je ver inging op wat een ander naar voren had gebracht: dat was buiten de orde. Ik praat nu wat in de verleden tijd, want bij Gereformeerden ging het zo en bij de Hervormden wat anders en in de PKN zal het nog wel anders zijn.

Mijn punt is: de vergadering praat via de voorzitter, zo is dat in de Tweede Kamer ook. Maar kamerleden grijpen de interruptiemicrofoon om elkaar af te drogen. Dat komt onverdraagzaam en onhartelijk over. Het is zakelijk bedoeld en niet persoonlijk, maar de camera’s nuanceren het beeld niet zo, dat de kijker dat proeft. Hoeveel mensen (1 miljoen?) in Nederland hebben een dubbel paspoort. Handig om geen visum te hoeven hebben, handig bij transacties en erfenissen, handig om de douane sneller door te komen. Zo zijn er meer redenen. Waarom ben je niet loyaal als je twee paspoorten hebt? Israël en de VS kennen veel landgenoten met dubbel paspoort. Zijn die landgenoten niet loyaal?

Ik ken een Amerikaan die in Israël fantastische hulpwerkzaamheden kan verrichten, omdat hij twee paspoorten heeft en met het Amerikaanse paspoort de Palestijnse gebieden in kan voor heel goede doelen. Als je mensen hun niet-Nederlandse paspoort afpakt, zouden ze daar betere Nederlanders van worden?

Gooit het maar in mijn pet! Verdraagzaamheid is een middel om te relativeren als het emotioneel oplaait. Verdraagzaamheid is een mooie trek om de vlam uit de pan te houden.

En verdraagzaamheid heeft niets te maken met kleurloosheid. Je kunt namelijk vanuit de navolging van Christus als de Heer en Heiland heel goed verdraagzaam omgaan met mensen die de Heer en Heiland nog niet zo goed kennen. Als je fanatiek zou zijn in de navolging van Christus, dan lopen de mensen met een grote boog om je heen, omdat ze dat een beetje eng vinden. En aan Jezus als Goede Herder is niets engs. Hij laat je voelen, dat je er mag zijn, dat Hij Zich ook voor jou inzet om je te geven wat je op eigen kracht niet voor elkaar kunt krijgen. Dat is mooi en teer en dat vraagt om zorgvuldigheid en verdraagzaamheid.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten