Verhaal van een vertaling

Onze nieuwe bijbelvertaling (NBV) komt op de gemeentevergadering van 19 april uitdrukkelijk aan de orde. Prof. Spronk zal onze gast zijn. Van hem is een boek verschenen over die vertaling. Daarin staat te lezen, dat de hedendaagse taal moet worden gebruikt. Bijzonder belangrijk is, dat ook recht gedaan is aan de stijl van de tekst die vertaald wordt. Als de ‘brontekst’ moeilijk te begrijpen was voor de eerste lezers, kan de Nederlandse vertaling niet te eenvoudig worden.

Tijdens het vertalen moest worden gekozen. Ook de mensen die niet zo veel hadden met de vertaalprincipes van de NBV kregen inspraak en hadden soms invloed op de vertaling. Zo is door veel deskundigen meegedaan.

Uit het boek van dr. Spronk wordt duidelijk, dat je best kritiek kunt hebben op bepaalde keuzes. Waarom is een bepaald woord niet herhaald of juist wel? Waarom is een Hebreeuws woord uit het Oude Testament niet op dezelfde wijze vertaald als het overeenkomend Griekse woord uit het Nieuwe Testament? Dat zijn allemaal interessante vragen. Dat heeft te maken met de hanteerbaarheid van deze vertaling voor het vergelijken van Bijbelgegevens.

Want ‘Schrift met Schrift vergelijken’ is een belangrijk beginsel…

De allerbelangrijkste bedoeling van de Nieuwe Bijbelvertaling is, dat de tekst meer gelezen wordt en makkelijker overkomt bij jonge mensen. Ik lees veel bijbelteksten met de jongste catechisatiegroep. Soms blijft het nog moeilijk, maar ik merk, dat er veel meer blijft hangen dan van de vertaling uit 1951.

Ik hoop, dat bijbellezen weer een goede gewoonte wordt in de huisgezinnen. Aan tafel na het avondeten is het mooi gelegenheid om een stukje uit de Bijbel tot je te nemen. Naast het dagelijks brood is geestelijk voedsel geen overbodige luxe.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten