Verstaanbaar

De eerste vergadering van de ministers in het nieuwe kabinet was geslaagd. Ze hadden het reuze naar hun zin. Alleen één ding is lastig: de akoestiek was slecht. Dat zei nota bene de jongste minister, de heer Camiel Eurlings!

Ze verstaan elkaar amper in de sjieke Trêveszaal. Dat is ook wat! Want in die zaal vergaderen kabinetten al sinds mensenheugenis. Zouden dan al tientallen jaren bewindslieden dus geen idee hebben van wat andere ministers zeggen? Maar ach, misschien heeft het ook een goede kant. Want hoe minder je verstaat, hoe minder reden er is om politieke ruzies te ontketenen. Toch is het niet goed, als wat gezegd wordt niet verstaan wordt.

Daar hebben we in de kerk ook mee te maken. Ik bedoel niet de akoestiek, maar ik bedoel die oude vraag: versta je wat je leest? Begrijpen we wat we horen in de kerk?
Dat blijft een springlevende vraag. Want de tijd draait door en de taalgevoeligheid voor moderne taal verdringt de aandacht voor klassieke termen. En in de kerk hebben we wel een nieuwe Bijbelvertaling, maar geen andere inhoud. Woorden als: Heiland, Heilige Geest, verzoening, hosanna en halleluja blijven!

We staan voor de uitdaging om met vier generaties kerk te zijn en te blijven. Ouderen en jongeren komen gelukkig elkaar tegen in de kerk. Mensen die veel lezen, ook in de Bijbel(!), zitten naast mensen die weinig lezen. Onze tijd is beeldgevoelig geworden door internet, reclame en televisie.
Dat betekent, dat we voor verschillend geïnteresseerden toch dezelfde woorden zingen, bidden en spreken. Nu is geduld een schone zaak, maar in onze tijd is ook wat geduld betreft sprake van milieuvervuiling. De ego (de ‘ik’) speelt een grote rol en wat de ego niet lust, dat slikt die niet.

Je kunt er van onderste boven raken. Je kunt zeggen met Paulus en koningin Wilhelmina: “Wie is tot zulk een taak bekwaam?”. Maar ik denk: verkondig het woord, zegt Paulus tegen Timoteüs. Prediker heeft ‘t over brood op het water werpen. En in je achterhoofd kun je denken: verstaan ze wel wat ik zeg? Nou, misschien moet ’t ook ’s wat anders gezegd worden. Maar de inhoud van het Woord staat vast, zo is dat.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten