Vertrouwen

Hebt u het ook vernomen? 

Voor het eerst in 10 jaar zijn er in ons land meer optimisten dan pessimisten als het gaat over Nederland.

Het aantal mensen dat het meer de goede dan de verkeerde kant op vindt gaan met het land is toegenomen van 35 procent in het laatste kwartaal van 2017 naar 49 procent nu.

Dat zijn enkele uitkomsten van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dat besteedt hierin aandacht aan de stemming in Nederland en opvattingen over politieke en maatschappelijke kwesties. Het eerste onderzoek dateert van 2008.

Het SCP ziet bij de burger vooral toegenomen vertrouwen in de rechtspraak, de Tweede Kamer, de regering en de economie.

En 12 procent van de ondervraagden antwoordt spontaan bezorgd te zijn over armoede. Dat is mooi voor de diaconie, dacht ik.

Wat ik me nou stiekem afvraag: zou geloof ook helpen bij een beter vertrouwen?
De Bijbelse boodschap met Jezus, die je rust wil geven, als je belast en beladen bent met alles wat zwaar op je drukt? Donderdag was de Passion in de Bijlmer (Amsterdam Zuidoost heet dat tegenwoordig).

Ruim 11 duizend aanwezigen bij de Passion (Bron: EO, die toegestemd heeft voor plaatsing)

Ruim 3,1 miljoen mensen hebben het muzikale Paas-evenement donderdagavond thuis via televisie gevolgd. Wij ook thuis.

Opvallend is het spontane applaus voor Noraly Beyer, als ze de Bijlmer toch ziet als een wijk van de toekomst. Ook de Bijlmer ramp met het ElAl-vliegtuig is genoemd. En zo komt Pasen dichterbij.

De goed spelende Tommie Christiaan  (Bron: EO, die toegestemd heeft voor plaatsing)

Zou Pasen ook helpen bij een beter vertrouwen?

Dat God zijn liefde investeert in mensen en zijn Zoon. En dat het gaat om kracht geven aan wie kracht nodig heeft. 

Het beeld van wie Jezus is, heeft Tommie Christiaan ontroerend tot uitdrukking gebracht. Zijn mimiek was sterk en vertederend tegelijk. De liedjes waren toepasselijk en herkenbaar voor jongeren en ook door hem goed gezongen. En hij staat wel even op in de bus voor een vermoeide vrouwen hij maakt er ook een punt van als iemand hem aanraakt om kracht te ontvangen.

Het is een uitdaging om Pasen te zien als een bewijs van Gods liefde voor mensen die kwetsbaar zijn. Dat de dood niet alleen ontreddering losmaakt, maar ook een doorgang tot leven zonder einde, wat dan weer zorgzaamheid en zorgvuldigheid oproept bij ons. 

Het verzoenend sterven van Jezus heeft een brede uitwerking!

 

En het vertrouwen in God krijgt op Pasen wel bijzondere grond onder de voeten.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten