Volgende week: Startzondag en Airborne

Zondag 17 september staat te boek als de startzondag. Het is ook het begin van de vredesweek. En op die zondag is het ook precies op de dag af 73 jaar geleden dat de slag om Arnhem begon.

Oude Kerk Oosterbeek

Om precies te zijn: op 17 september 1944, ’s morgens om 11 uur,  kwamen ontelbare Spitfires boven Arnhem en Oosterbeek om het afweergeschut van de Duitsers, dat in het weiland stond, tot zwijgen te brengen. Dat was nodig om ervoor te zorgen, dat de Gliders (grote Engelse transport-zweefvliegtuigen)  geen last van afweergeschut zouden hebben bij het landen. Toen het afweergeschut kapot geschoten was, kwamen de zweefvliegtuigen en de parachutes met ammunitie en levensmiddelen.

’s Middags om een uur of zes kwamen de eerste Tommies door Oosterbeek rijden. Iedereen was uitgelaten en dacht, dat nu het ogenblik was van de bevrijding was aangebroken. Maar helaas……..

Die zondagmorgen, zo heb ik me laten vertellen, heeft de predikant in de Eusebiuskerk in Arnhem de kerkdienst eerder laten beëindigen. Hij preekte over een tekst uit psalm 91:7: tot u zal het niet genaken – in verstaanbaar Nederlands betekent  dit: bij u zal het onheil niet komen. Nadat de kerk voortijdig verlaten was, is in de uren daarna de kerk vreselijk kapotgeschoten en de toren stortte op het koorgedeelte in de kerk. Al eerder had een nijvere ambtenaar de graftombe van hertog Karel van Gelre uit 1531, die op het podium in het koorgedeelte stond overkapt met een zware betonnen beschutting. Op die betonnen bescherming is de toren geknakt – de graftombe is ongeschonden.

Graftombe van hertog Karel van Gelre uit 1531 in de Eusebiuskerk in Arnhem;

opvallend is dat de 12 apostelen een plek hebben gekregen rondom op deze tombe.

 

We leven toe naar de startzondag. Dat doen we in deze omgeving. Rond de tijd van de herdenking van de slag om Arnhem met al die herinneringen in Oosterbeek met de Oude Kerk vol Engelse dankbetuigingen en het Airborne museum.

We mogen onze dank brengen voor de vrede sinds 1945 in ons land en we mogen onze voorbede doen voor allen in nood door oorlog, terreur of natuurgeweld.

Zo zal het gebed in de kerk steeds ingevuld worden door wat er de week voor die zondag  zich heeft afgespeeld. En de Bijbel mag open gaan, zodat wij de Schriften kunnen lezen, waarin Gods Woord tot ons komt. Mensen geïnspireerd door Gods Geest hebben opgeschreven wat tot ons heil kan dienen.

Zodat we weten van een schat in de hemel, waar geen mot, roest of dief bij kan komen. Zodat we mogen weten, dat Christus de levende steen, de hoeksteen van zijn kerk is en dat wij levende stenen mogen zijn, die in woord en daad behulpzaam zijn. Een predikant in Bethlehem zei ooit tegen mij: we moeten ervoor oppassen, dat we in Bethlehem niet alleen dode stenen overhouden, want we hebben levende stenen nodig, die lichtdragers van Christus, de Goede Herder, mogen zijn.

Als ik in de Oude Kerk van Oosterbeek aan de Benedendorpseweg binnenloop, komt alles samen: de lof aangaande Gods liefde en heil, de diaconale verzorging van gewonden militairen in de oorlogstijd en de blijken van dankbaarheid voor hulp aan Engelse soldaten van de Royal Air Force geboden. En in de kerk wordt gezongen, gebeden en gelezen in de Schriften. Over de vrede die ons gegund wordt en die met onze handen en harten kunnen bewaren. Want God heeft ons lief en wil ons niet laten vastlopen. Hij wil ons in het spoor van Christus hebben: zachtmoedig en dienstbaar.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten