Vooruitblik op de gemeenteavond van woensdag 23 november

Op de gemeenteavond van aanstaande woensdag is er naast aandacht voor de financiën ook aandacht voor ‘hoe houd je het vol?’. Daarover schreef prof. dr. Hans Pasveer uit Ede (emeritus hoogleraar praktische theologie te Brussel) een mooi artikel in het Ouderlingenblad van januari 2005. Van dit artikel zijn enkele exemplaren in kopie te vinden op de staantafels in de hal.

Het gaat om een grondhouding, zegt Pasveer, en die ontstaat niet vanzelf. Je moet enige geschiktheid hebben voor een taak in de kerk. Daarbij komt het vertrouwen in de zin van een opdracht, die aan jouw adres is gericht. Toerusting vanuit de kerk behoort daarbij, zegt Pasveer. En ook belangrijk: aandacht voor het persoonlijk wel en wee van elkaar in de kring van hen die samenwerken voor een bepaalde taak binnen de kerk.

Ik denk even verder: oefening in praten vanuit de bijbel en praten vanuit je geloofsverbondenheid met heel verschillende mensen hoort erbij. Ik denk ook aan het belang van toerusting over de typisch bijbelse aspecten als: roeping, schuldbelijdenis, heilstoezegging, bekering, zegen. Psalmen als geloofsliederen op bijbelse bodem zijn bij uitstek geschikt om je te oefenen in de praktijk van geloof en oprechte vroomheid. De actuele betekenis van het Oude Testament kan door bezinning en gezamenlijke studie sterker gaan doorwerken.

Maar terecht wijst Pasveer er op (ook in zijn boek En toch… over volharding), dat de bron van de volharding is: God volhardt in de voltooiing van zijn heilsplan. Dit vertrouwen is de basis voor het volharden in het werk dat in de kerk op allerlei terrein en wijze gedaan wordt.

Ik ben blij, dat zovelen in onze gemeente een steentje bij dragen in onderlinge samenwerking, maar hoe houden we dat vol? Onze tijd hebben we niet mee. Maar ook in tijden van schraalheid is het Evangelie door blijven werken en Gods Geest is door geen verschraling de wind uit de zeilen te nemen. Dat is de grondhouding voor het kerk-zijn: God is getrouw.

Woensdag hoopt prof. Hans Pasveer uit Ede hierover te spreken. Bent u erbij? We beginnen om 20.00 uur, na de pauze is er om 21.00 uur mogelijkheid tot alle informatie over de begroting 2006 van al de kerkelijke activiteiten.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten